Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-TNA-16 do TS. Nguyễn Thị Ngọc - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 26-10-2018; 245 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh Trung học cơ sở người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm

Mã số: B2016-TNA-16

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ngọc

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2060/QĐ-ĐHTN ngày 03/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 16h, ngày 01/11/2018 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT