Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 22/10 đến 28/10/2018 có bổ sung

Đăng ngày: 19-10-2018; 677 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 22/10 ĐẾN 28/10/2018 CÓ BỔ SUNG

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

22/10/2018

14h00

Họp hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019.

- Theo Quyết định số 2145/QĐ-ĐHTN ngày 17/10/2018 của Giám đốc Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Phòng họp 1,2,3

Chủ tịch

Hội đồng

Ban KHCN&MT

14h00

Họp Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác về Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên.

- Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác.

- ĐHTN: Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công, Trưởng ban KHCN&MT.

Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

Trưởng ban Chỉ đạo

Ban KHCN&MT

Thứ Ba,

Ngày

23/10/2018

8h00

Dự Hội nghị chuyên đề của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHTN.

Phòng họp 3 nhà C, Trụ sở Tỉnh ủy

Ban

Tổ chức

Hội nghị

Văn phòng

14h00

Họp Hội đồng xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018.

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Theo Quyết định số 1794/QĐ-ĐHTN ngày 24/8/2018 của Giám đốc ĐHTN).

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên (Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN).

Phòng họp 2

Chủ tịch

Hội đồng

Ban PC&TĐ, Ban KHCN&MT

15h00

Thông qua đề án tái cơ cấu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Trung tâm GDQP&AN: Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Tổ công tác thực hiện tái cơ cấu.

Phòng họp 2

Giám đốc TTGDQP&AN

Trung tâm GDQP&AN

Thứ Ba, Thứ Tư

Ngày

23-24/10/2018

S: 08h00

C: 14h00

Hội thảo công bằng giới cho học viên Nữ.

- Đại diện chương trình Aus4kills.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác Quốc tế.

- Học viên các hợp phần AASC5 và AASC6 thuộc chương trình Aus4skills của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm.

Hội trường tầng 3 –

TT Học liệu & CNTT 

Phó Giám đốc

 Đặng Văn Minh

Ban HTQT

Thứ Tư

Ngày

24/10/2018

8h00

Họp Hội đồng thẩm định Cổng thông tin điện tử ĐHTN.

- Theo Quyết định số 2107/QĐ-ĐHTN ngày 09/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Phòng họp 3

 Chủ tịch

Hội đồng

Phạm Hồng Quang

Văn phòng

8h45

Giám đốc ĐHTN dự Khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Khoa học.

- Theo Giấy mời riêng.

Hội trường TTHL&CNTT

Trường ĐH Khoa học

Văn phòng

9h30

Họp Hội đồng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật.

- Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công

Phòng họp Trường CĐKTKT

Ban

Tổ chức

Hội nghị

Văn phòng

13h00- 15h00

Chương trình giới thiệu và phỏng vấn học bổng đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Trung ương, Đài Loan.

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Trung ương, Đài Loan;

- ĐHTN: Ban Hợp tác quốc tế.

- Các ứng viên quan tâm đến Chương trình

Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế

Trưởng ban HTQT

Ban HTQT

15h00-17h00

Làm việc với đoàn công tác của Đại học Quốc gia Trung ương, Đài Loan.

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Trung ương, Đài Loan;

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng/tổ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Ban HTQT

Thứ Năm

Ngày

25/10/2018

08h00

Dự Hội nghị tại Viện Điện tử, tin học và Tự động hóa.

- Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công

Viện

Điện tử, tin học và Tự động hóa

Ban

Tổ chức

Hội nghị

Văn phòng

9h00

Làm việc với Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Đoàn công tác của trường ĐH Giáo dục.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban chức năng.

Phòng họp 3

Phó Giám đốc

 Trần Viết Khanh

Văn phòng

S:7h30

C:13h30

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

- ĐHTN: Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHTN.

Hội trường tầng 5,

Nhà C,

Trụ sở Tỉnh ủy

Ban

Tổ chức

Hội nghị

Văn phòng

S: 08h00

C: 14h00

Hội thảo công bằng giới cho học viên Nam

- Đại diện chương trình Aus4kills

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Học viên các hợp phần AASC5 và AASC6 thuộc chương trình Aus4skills của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm.

Hội trường tầng 3 - TT Học liệu & CNTT 

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Ban HTQT

Thứ Sáu

Ngày

26/10/2018

S: 08h00

C: 14h00

Hội thảo công bằng giới cho học viên Nam

- Đại diện chương trình Aus4kills

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Học viên các hợp phần AASC5 và AASC6 thuộc chương trình Aus4skills của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm.

Hội trường tầng 3 - TT Học liệu & CNTT 

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Ban HTQT

Thứ Bảy

Ngày

27/10/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

28/10/2018

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

- Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí xe.

- Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ Sáu hàng tuần.

Tin bài: Văn phòng