Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 01/10 - 07/10/2018 có bổ sung

Đăng ngày: 02-10-2018; 777 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 01/10 ĐẾN 07/10/2018 CÓ BỔ SUNG

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Thứ Hai

Ngày

01/10/2018

7h00

- Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ của Đảng bộ Khối cơ quan ĐHTN;

- Trao tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2016 – 2017 và Giấy khen của Giám đốc ĐHTN năm học 2017 – 2018.

- Toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng, các Ban chức năng và Trung tâm thuộc Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Sân Cơ quan ĐHTN

Bí thư

Đảng ủy KCQ ĐHTN

8h00

Giao ban công tác tháng 10/2018 của Đại học Thái Nguyên.

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các Ban chức năng và tương đương, lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế; Tổng Biên tập & Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN;

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN.

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

14h00

Giao ban công tác tháng 10 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHTN.

- Cán bộ chủ chốt của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHTN

 

Trung tâm GDQP&AN

ĐHTN

Giám đốc

Trung tâm GDQP&ANĐHTN

Thứ Ba

Ngày

02/10/2018

14h00

Họp Ban soạn thảo “Quy định về việc phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự của ĐHTN”.

- Theo Quyết định số 1998/QĐ-ĐHTN, ngày 25/9/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phòng họp 2

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

14h00

Họp Ban chấp hành Chi đoàn cán bộ Cơ quan ĐHTN

- Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn

Phòng họp 3

Bí thư Chi đoàn

Thứ Tư

Ngày

03/10/2018

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN.

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

 

Phòng họp 2

Bí thư

Đảng ủy KCQĐHTN

8h30

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN mở rộng.

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Phòng họp 2

Bí thư

Đảng ủy KCQĐHTN

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN.

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn KCQ

Thứ Năm

Ngày

04/10/2018

13h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia mã số KHCN-TB12C/13-18 thuộc Chương trình Tây Bắc.

-     Theo Quyết định số 2714/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/8/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

-     Theo Giấy mời.

Phòng họp 3

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng đề án tái cơ cấu ĐHTN.

- Giám đốc ĐHTN;

- - Tổ nghiên cứu theo Quyết định 1851/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2018 của Giám đốc ĐHTN.

- Ban cố vấn Tổ nghiên cứu (Có giấy mời riêng).

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Thứ Sáu

Ngày

05/10/2018

7h30

Giám đốc ĐHTN dự Hội nghị góp ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học.

- Theo Công văn số 165/ĐĐBQH-VP, ngày 24/9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Phòng họp tầng 6, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo kế hoạch

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học; Mã số ĐH2016-TN01-01.

- Theo Quyết định số 2032/QĐ-ĐHTN ngày 28/9/2018 của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 3

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Bảy

Ngày

06/10/2018

S:7h30

C: 13h30

Chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018.

- Ban Chấm thi, Ban Thanh tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp số 1,2,3

Chủ tịch HĐTSSĐHĐHTN

Chủ Nhật

Ngày

07/10/2018

S:7h30

C: 13h30

Chấm thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018.

 

- Ban Chấm thi, Ban Thanh tra theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp số 1,2

Chủ tịch HĐTSSĐHĐHTN

15h00

Hội nghị tập huấn và chuyển giao công nghệ “Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý du lịch tỉnh Thái Nguyên”.

- Theo Giấy mời riêng.

Phòng họp 3

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

 

Ghi chú:   - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

- Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí xe.

 - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ Sáu hàng tuần.      

 

Tin bài: Văn phòng