Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 24/9 - 30/9/2018 có bổ sung

Đăng ngày: 26-09-2018; 820 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 24/9 ĐẾN 30/9/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

24/9/2018

8h00 – 8h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Hợp tác Quốc tế

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Hợp tác Quốc tế.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

8h00 –

9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Khoa Quốc tế

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Khoa Quốc tế.

Phòng họp 2

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

9h00 – 9h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Tổ chức cán bộ

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

9h15 – 9h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Bộ môn Tiếng Anh

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Bộ môn Tiếng Anh.

Phòng họp 2

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

14h00 – 14h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Trung tâm Phát triển Nguồn lực ngoại ngữ

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Trung tâm Phát triển nguồn lực ngoại ngữ.

Phòng họp 2

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

14h00 – 14h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Công tác Học sinh sinh viên

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Công tác Học sinh sinh viên.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

15h00 – 15h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Văn phòng

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Văn phòng.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

15h00 – 15h45

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Trung tâm Đào tạo Từ xa

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Trung tâm Đào tạo Từ xa

Phòng họp 2

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Ba

Ngày

25/9/2018

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

 

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

 

Phòng họp 3

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

8h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ

 

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ.

 

Phòng họp Khoa NN

  thư Đảng ủy Bộ phận

Khoa Ngoại ngữ

8h15

 Hội nghị “Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên”

- Đại biểu mời: Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Trung Quốc, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên

-  ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Ban Công tác Học sinh sinh viên.

- Các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc: Đại diện lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo phòng/tổ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác học sinh sinh viên, các trung tâm có đào tạo tiếng Việt và cán bộ phụ trách công tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế

Giám đốc ĐHTN

Ban Hợp tác Quốc tế

8h30

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, các bộ phận bộ phận có liên quan đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Các CSGDĐHTV&Khoa TT: Đại diện lãnh đạo đơn vị và các bộ phận có liên quan đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Phòng họp 1

Giám đốc ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

26/9/2018

8h00

Họp giao ban Khoa Ngoại ngữ tháng 9/2018

- Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Liên chi đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên; Trưởng, phó các đơn vị trong Khoa

Phòng họp Khoa NN

Ban Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Thứ Năm

Ngày

27/9/2018

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

28/9/2018

8h00

Giám đốc ĐHTN dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP,TCSP (tạm hoãn)

- Theo công văn số 4266/BGDĐT-VP, ngày 18/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Hội trường C2, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Theo kế hoạch

Văn phòng

8h00

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

 

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy ĐHTN

 

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Bảy

Ngày

29/9/2018

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

30/9/2018

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Văn phòng