Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 17/9 - 23/9/2018

Đăng ngày: 17-09-2018; 723 lần đọc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 17/9 ĐẾN 23/9/2018

 

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

17/9/2018

10h00

Làm việc với Giám đốc Chương trình Aus4skills

- Giám đốc Chương trình Aus4skills;

- ĐHTN: Giám đốc; Phó Giám đốc Đặng Văn Minh – Phụ trách Chương trình Aus4skills tại ĐHTN; đại diện Ban Hợp tác quốc tế.

Phòng họp T1B -

Khoa Quốc tế

Giám đốc ĐHTN

Ban Hợp tác Quốc tế

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018

 

 

-   Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký, Ban Thanh tra tuyển sinh sau đại học theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

Giám đốc –

Chủ tịch HĐTS

Ban Đào tạo

14h00

Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐHTN khóa III

- Ủy viên BCH Hội Sinh viên ĐHTN khóa II và khóa III;

- Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHTN;

Phòng họp 2

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHTN

Văn phòng Đoàn TN

15h30

Họp Ban Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên

- Theo Quyết định số 1795/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 24/8/2018.

 

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Ba

Ngày

18/9/2018

7h30 – 9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Đào tạo

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Đào tạo.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

8h00

Giám đốc ĐHTN dự Hội thảo khoa học “05 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức” của Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

- Theo Giấy mời.

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban Tổ chức Hội thảo

Văn phòng

S: 8h00

C: 14h00

Đánh giá giữa kỳ các học phần Chương trình Aus4skills

-   Đoàn đánh giá ngoài;

-   Đại diện Chương trình Aus4skills;

-   ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

-   Đại diện sinh viên các học phần của Chương trình Aus4skills.

Phòng họp, Trung tâm Học liệu - CNTT

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

9h10 –

10h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Thanh tra

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Thanh tra.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

14h00 – 15h30

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

15h45 – 17h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Bộ môn Khoa học cơ bản

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

19/9/2018

7h30 – 9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Bộ môn Tiếng Nga – Tiếng Pháp

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

7h30

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

 

 

- Theo kế hoạch.

 

Trường ĐH KT&QTKD

Hiệu trưởng Trường ĐH KT&QTKD

Văn phòng

9h00

Giám đốc ĐHTN dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường ĐH Sư phạm

 

 

- Theo kế hoạch.

 

Trường Đại học Sư phạm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm

Văn phòng

9h10 – 10h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Bộ môn Tiếng Anh

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

14h00 – 15h15

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Tổ chức cán bộ

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Tổ chức cán bộ.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

15h30 –

16h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Khảo thí và ĐBCLGD

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Khảo thí và ĐBCLGD.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

19h30

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh dự lễ tổng kết năm học 2017 – 2018 Trường ĐH Nông Lâm

 

- Theo kế hoạch.

 

Trường ĐH Nông Lâm

Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

20/9/2018

7h30

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Công dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

- Theo kế hoạch.

 

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Hiệu trưởng Trường ĐH KTCN

Văn phòng

7h30 – 9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

7h30 – 9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Bộ môn Tiếng Trung

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

9h10 –

10h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Tổ Thanh tra – Khảo thí và ĐBCLGD – Thông tin -  Thư viện

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

9h10 –

10h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Kế hoạch Tài chính

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Kế hoạch Tài chính

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

21/9/2018

7h30 – 9h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Hợp tác Quốc tế

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Hợp tác Quốc tế.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

7h00 – 8h15

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Tổ Đào tạo – Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

8h20 – 9h35

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Tổ Công tác Học sinh sinh viên

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

9h10 –

10h40

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng chi bộ Ban Pháp chế và Thi đua

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Ban Chi ủy chi bộ Ban Pháp chế và Thi đua.

Phòng họp 3

Trưởng đoàn kiểm tra số 2

Văn phòng Đảng ủy

9h40 – 11h00

Kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng Chi bộ Tổ Hành chính

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN;

- Đại diện BCH Đảng bộ bộ phận Khoa Ngoại ngữ; Ban Chi ủy.

Phòng họp đơn vị

Trưởng đoàn kiểm tra số 1

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Bảy

Ngày

22/9/2018

S: 6h30

C:13h15

Thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018

 

 

 

- Theo kế hoạch.

 

 

Trường ĐH Sư phạm

Giám đốc – Chủ tịch HĐTS

Ban Đào tạo

Chủ Nhật

Ngày

23/9/2018

S: 6h30

C:13h15

Thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018

 

 

 

- Theo kế hoạch.

 

 

Trường ĐH Sư phạm

Giám đốc – Chủ tịch HĐTS

Ban Đào tạo

7h30

Giám đốc ĐHTN dự lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 

 

- Theo kế hoạch.

 

Trường Đại học CNTT&TT

Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT

Văn phòng

 

Ghi chú:      - Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám đốc và lãnh đạo các Ban.

                     - Các Ban có kế hoạch đi công tác trong tuần cần thông báo sớm để Văn phòng bố trí  xe.

                      - Các Ban đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.         

Tin bài: Văn phòng