Tin mới cập nhật

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2015 – 2020

Đăng ngày: 15-06-2015; 2470 lần đọc
 

Sáng nay (13/6), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với PGS.TS. Trần Văn Điền – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) giai đoạn 2015 – 2020 về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

 

 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm sẽ hợp tác chủ yếu trên hai lĩnh vực gồm: hợp tác nguồn nhân lực và hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

 

Thứ nhất, về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đào tạo các giảng viên và cán bộ khoa học trẻ của Trường Đại học Nông Lâm theo các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg, ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg, ngày 29/6/2007 về “Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản”. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm tổ chức đào tạo 07 chuyên ngành thạc sỹ và 07 chuyên ngành tiến sỹ tại trường. Trường Đại học Nông Lâm phối hợp với các Viện, trường và các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trong việc biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo sau đại học; hướng dẫn đề tài, khóa luận, luận văn và luận án cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

 

Bên cạnh đó, cũng trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm còn thống nhất nội dung về việc phối hợp đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho các cán bộ làm công tác quản lý và chuyên môn cấp cơ sở; tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề về lĩnh vực nông lâm thủy sản cho nông dân trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc…

 

Thứ hai, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm sẽ  phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng giá trị và phát triển bền vững của khu vực miền núi phía Bắc, bao gồm: tuyển chọn, nhân giống, xây dựng vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm thương mại một số loài thảo dược của dân bản địa của khu vực miền núi; xây dựng mô hình sản xuất chè xanh chất lượng cao kết hợp du lịch sinh thái khu vực Trung du miền núi phía Bắc; ứng dụng khoa học công nghệ phát triển một số cây ăn quả đặc sản bản địa theo hướng hàng hóa gắn với công nghệ bảo quản…

 

Ngoài các nội dung trên, hai đơn vị còn phối hợp xây dựng các tài liêu, quy trình kỹ thuật về các lĩnh vực đặc thù của khu vực để chuyển giao cho người dân.

 

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Nam và các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã đi thăm các mô hình nghiên cứu, thực nghiệm của nhà trường./.

 

 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Đoàn công tác thăm mô hình nuôi và nhân giống thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm.

 

Đính kèm: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2015 – 2020

Tin bài: Thanh Loan