Tin mới cập nhật

Tổng hợp nhà cho thuê trọ thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh Thái Nguyên

Đăng ngày: 15-08-2018; 651 lần đọc
Căn cứ kết quả thực hiện nội dung Công văn số 330/ĐHTN-CTHSSV ngày 8/3/2018 về việc khảo sát và cung cấp các thông tin liên quan đến chỗ ở ngoại trú, tình hình sinh viên Đại học Thái Nguyên ở ngoại trú trên địa bàn;
 
Ban Công tác Học sinh, sinh viên tổng hợp danh sách nhà cho thuê trọ thực hiện tốt các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
 
 
Tin bài: Ban Công tác HSSV