Tin mới cập nhật

CÁC ĐƠN VỊ PHỤC VỤ

 

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

          Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

          Số điện thoại: 0280 3857716

Fax: 0280 3856502

Giám đốc:

NHÀ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280.3840023

Email: nxb.DHTN.moet.edu.vn

Fax: 0280 3840023

Giám đốc – Tổng biên tập: