Tin mới cập nhật

CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Địa chỉ: xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://gdqptn.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3842245; 0280 3646115    

Fax: 0280 3646115

Giám đốc - Bí thư Đảng uỷ: GS.TS. Đặng Kim Vui

Phó Giám đốc: Đại tá Đàm Văn Dũng

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: www.lrc-tnu.edu.vn

Số điện thoại: 0280 3852443

E.mail: tthl.dhtn@moet.edu.vn

Fax: 0280 3656601

Giám đốc: GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Ánh Nguyệt

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/icc

Số điện thoại: 0280.3751.681 / 3840.234

Email: icc. info@tnu.edu.vn              

Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Phụ

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC NGOẠI NGỮ (CENTRE FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR FOREIGN LANGUAGE STUDIES)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 280 6259333

Email: cford.tnu@gmail.com

Giám đốc: PGS.TS. Trần Viết Khanh

Phó Giám đốc: ThS. Lê Quang Dũng

Phó Giám đốc: TS. Bùi Thị Hương Giang

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280.3648989; Fax: 0280.3648989

Email: ttdttx@tnu.edu.vn

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

Phó Giám đốc: TS. Trương Hữu Dũng

Phó Giám đốc: ThS. Vũ Văn Đam

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 2803 748688

Email: cpdt.tnu@gmail.com

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe

Phó Giám đốc: ThS. Đặng Văn Doanh

 

TRUNG TÂM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC

Giám đốc: GS.TS. Từ Quang Hiển

 

TRUNG TÂM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Giám đốc: PGS.TS. Phạm Việt Bình

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

            Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (+84) 280.3754.709

Email:  ttcntt.dhtn@moet.edu.vn

Giám đốc: TS. Nguyễn Minh Tân

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Đình Dũng

Phó Giám đốc: ThS. Nông Minh Ngọc

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

           Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

           Phó tổng biên tập: PGS.TS. Trần Viết Khanh

 

NHÀ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: (0280) 3.840023 - (0280) 3.601004

Email:  nxb.dhtn@gmail.com

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh

Phó Giám đốc: TS. Phạm Quốc Tuấn