Tin mới cập nhật

CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN HIỆU

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

Địa chỉ: Tổ 13-Phường Bình Minh-Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0203 859 299

Email: vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Fax: 0203 859 299

Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

                          + SĐT: 0989.372.386

                          + Email: hvhungtn74@yahoo.com/ van.h.hoang@alumni.uts.edu.au

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

            Phó Giám đốc: ThS. Trần Nhật Tân

 

VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: vienkhoahocsusong.com.vn

Số điện thoại: 0280 3753032

E.mail: vienkhss@tuaf.edu.vn

Fax: 0280 3753032

Viện trưởng: PGS.TS Trần Văn Phùng

Phó Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Lợi

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường 3/2, Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

Website: Riat.tnut.edu.vn

Số điện thoại: 02803.847339

Email: Riat.tnu@gmail.com

Fax: 0280 3847339

Viện trưởng: PGS.TS. Trần Minh Đức

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Chí;

Phó Viện trưởng: ThS. Đặng Văn Thanh;

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ - XÃ HỘI NHÂN VĂN MIỀN NÚI

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

Số điện thoại: 0280 3856886

Email: vienncktxhnvmn@gmail.com

Viện trưởng: PGS.TS Nguyễn Thị Tính

Phó viện trưởng: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

Phó viện trưởng: TS. Ngô Gia Võ

 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH

Viện trưởng: PGS.TS Trần Chí Thiện

Phó viện trưởng: TS. Trần Quang Huy 

Phó viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

 

VIỆN KINH TẾ Y TẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

            Viện trưởng: GS.TS Đặng Kim Vui

Phó viện trưởng: TS. Phạm Hồng Hải

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Mới thành lập chưa có lãnh đạo)

 

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

           Giám đốc: ThS.BSCKII. Nguyễn Vũ Phương

           Phó Giám đốc: ThS. Trương Đồng Tâm

           Phó Giám đốc: TS. Vũ Thị Hồng Anh