Tin mới cập nhật

CÁC KHOA TRỰC THUỘC

 

            KHOA NGOẠI NGỮ:

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Website: http://sfl.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0280.3648489

Emailcntttv.sfl@tnu.edu.vn

Fax: 0280.3648493

Trưởng khoa: TS. Lê Hồng Thắng

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Nhi

Phó trưởng khoa: TS. Lưu Quang Sáng

 

KHOA QUỐC TẾ:

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Website: http://is.tnu.edu.vn/

Số điện thoại: 02803 549.188

Email: kqt@istnu.edu.vn

Fax: 0280 3549188

Trưởng khoa: GS.TS Nguyễn Duy Hoan

Phó trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Văn Phụ

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Lưu Hùng