Tin mới cập nhật

ĐẢNG ỦY

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA V,

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

1.     Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đ/c Đặng Kim Vui

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN

 

2.     Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

 

3.     Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Đặng Kim Vui

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

3

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

4

Đ/c Trần Văn Điền

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

5

Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn

Ủy viên ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

6

Đ/c Phạm Hồng Quang

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

7

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TT&TT

8

Đ/c Đàm thị Uyên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHTN

 

4.     Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Đ/c Đặng Kim Vui

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN

2

Đ/c Nguyễn Hữu Công

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

3

Đ/c Trần Viết Khanh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN

4

Đ/c Trần Văn Điền

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

5

Đ/c Lê Thị Thanh Nhàn

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

6

Đ/c Phạm Hồng Quang

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

7

Đ/c Nguyễn Văn Tảo

Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TT&TT

8

Đ/c Đàm Thị Uyên

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHTN

9

Đ/c Đặng Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc ĐHTN

10

Đ/c Nguyễn Khánh Doanh

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD

11

Đ/c Nguyễn Văn Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

12

Đ/c Trần Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

13

Đ/c Nguyễn Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng ĐHTN

14

Đ/c Trần Quang Huy

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD

15

Đ/c Nguyễn Duy Hoan

Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Học liệu

kiêm Trưởng khoa Quốc tế ĐHTN

16

Đ/c Ngô Xuân Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KTKT

17

Đ/c Hà Xuân Linh

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn TNCS HCM ĐHTN

18

Đ/c Trần Văn Phùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm

19

Đ/c Nguyễn Vũ Phương

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Bệnh viện thực hành Trường Đại học Y Dược

20

Đ/c Vũ Ngọc Pi

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

21

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược

22

Đ/c Đỗ Anh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Hợp tác quốc tế ĐHTN

23

Đ/c Lê Hồng Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ

24

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đào tạo ĐHTN

25

Đ/c Trịnh Xuân Tráng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

26

Đ/c Mai Xuân Trường

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm

27

Đ/c Trần Thanh Vân

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Đào tạo ĐHTN