Tin mới cập nhật

Tặng huy hiệu Đảng

QUY TRÌNH XÉT TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG

 

1. Thành phần hồ sơ

 

STT

Thành phần

Số lượng

Ghi chú

1

Tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 6 – HHĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 12-HD/BCTTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương

2

Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – HSĐV)

01

Theo Hướng dẫn số 12-HD/BCTTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương

3

Danh sách đảng viên Đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 4 – HHĐ)

01

Theo Hướng dẫn số 12-HD/BCTTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương

 

            2. Thời gian và trình tự giải quyết

            - Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Đảng ủy/Chi ủy cơ sở, Ban Tổ chức Đảng ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học xét trong kỳ họp gần nhất.

- Chậm nhất sau 07 ngày làm việc, kể từ khi được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN xét và nhất trí đề nghị tặng Huy hiệu Đảng, Ban tổ chức Đảng ủy hoàn thiện và trình hồ sơ đề nghị xét tặng huy hiệu Đảng của các đảng viên đủ tiêu chuẩn để Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, quyết định.

            - Sau 05 ngày nhận được Quyết định tặng Huy hiệu Đảng từ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Văn phòng Đảng ủy ĐHTN gửi Huy hiệu Đảng tới các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở.