Tin mới cập nhật

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các phòng thí nghiệm chính: hiện nay Đại học Thái Nguyên có 7 phòng thí nghiệm được trang bị khá đồng bộ và hiện đại:

  1. Phòng thí nghiệm trung tâm, trường Đại học Nông Lâm;
  2. Phòng thí nghiệm Cơ-Điện-Điện tử và tự động hoá, trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp;
  3. Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, trường Đại học Sư phạm;
  4. Phòng thí nghiệm Hoá – Lý, trường Đại học Sư phạm;
  5. Phòng thí nghiệm Hoá - Lý – Sinh, Khoa Khoa học tự nhiên;
  6. Phòng thí nghiệm ứng dụng Kỹ thuật y học tiên tiến - Trường Đại học Y Khoa;
  7. Phòng nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ quản lý, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.