Tin mới cập nhật

CẤP BỘ TRỌNG ĐIỂM & CẤP BỘ

TT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

Thời gian thực hiện

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2011

1

Nghiên cứu hệ thống điều khiển các nguồn năng lượng sạch gió và mặt trời

PGS. TS. Lại Khắc Lãi

2011-2012

2

Nghiên cứu phát triển và đánh giá hiệu năng một số giao thức  định tuyến cho mạng MANET

ThS. Đỗ Đình Cường

2011-2012

3

Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa dữ liệu

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

2011-2012

4

Bản sắc dân tộc trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số

PGS. TS. Đào Thuỷ Nguyên

2011-2012

5

Ảnh hưởng của văn học dân gian đến sáng tác văn xuôi Tày hiện đại

ThS. Hà Anh Tuấn

2011-2012

6

Hình thành kỹ năng sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên dân tộc thiểu số 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

2011-2012

7

Sự thích ứng của giảng viên và sinh viên với hoạt động dạy - học theo học chế tín chỉ  ở các trường đại học 

ThS. Nguyễn Thị Út Sáu

2011-2012

8

Nghiên cứu xây dựng Panel hồng cầu định danh kháng thể tại các tỉnh miền núi phía Bắc

PGS. TS. Nguyễn Văn Tư

2011-2012

9

Nghiên cứu chọn tạo giống mận có năng suất chất lượng cao cho vùng miền núi phía Bắc.

TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ

2011-2012

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2012

1

Nghiên cứu, xác định tuổi bền tối ưu của đá mài trong gia công mài tròn ngoài.

TS. Vũ Ngọc Pi

2012-2013

2

Nghiên cứu sản xuất bi nghiền cao nhôm phục vụ công nghiệp sản xuất vật liệu gốm sứ trong điều kiện Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Phú Hoa

2012-2013

3

Phân tích kết cấu có vết nứt theo mô hình ngẫu nhiên

TS. Dương Thế Hùng

2012-2013

4

Nghiên cứu tính cofinite của một số lớp môđun

TS. Nguyễn Văn Hoàng

2012-2013

5

Nghiên cứu tỷ lệ mắc tự kỷ và các yếu tố liên quan ở trẻ em tỉnh Thái Nguyên và đánh giá kết quả điều trị

TS. Phạm Trung Kiên

2012-2013

6

Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững đạt năng suất, chất lượng cao.

TS. Nguyễn Viết Hưng

2012-2013

7

Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, bò chết hàng loạt trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Hưng Quang

2012-2013

8

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

TS. Trần Quốc Hưng

2012-2013

9

Tiếp biến văn hóa và sự tương tác không gian lãnh thổ giữa các dân tộc ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

TS. Dương Quỳnh Phương

2012-2013

10

Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc

TS. Trần Thị Minh Huế

2012-2013

11

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

PGS. TS. Nguyễn Thị Tính

2012-2013

12

Nghiên cứu giảng dạy văn học địa phương vùng núi phía Bắc trong trường trung học cơ sở

TS. Nguyễn Đức Hạnh

2012-2013

13

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thống kê, quản lý thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Phạm Việt Bình

2012-2013

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2013

1

Phát triển nghề nghiệp liên tục cho giảng viên đại học sư phạm

ThS. Lê Thị Phương Hoa

2013-2014

2

Bảo tồn tiếng dân tộc cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.

ThS. Hà Thị Kim Linh

2013-2014

3

Phát triển kỹ năng tư vấn học tập cho giảng viên - cố vấn học tập ở các trường đại học

ThS. Nguyễn Thị Út Sáu

2013-2014

4

Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại dưới góc độ thể loại

PGS. TS. Trần Thị Việt Trung

2013-2014

5

Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi quốc ngữ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

TS. Cao Thị Hảo

2013-2014

6

Nghiên cứu đời sống tâm linh của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời

TS. Phạm Thị Phương Thái

2013-2014

7

Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Tiến Long

2013-2014

8

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình quản lý cà chua tổng hợp (ICM) cho 1 số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Thị Mão

2013-2014

9

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất và chất lượng dong riềng vùng trung du, miền núi phía Bắc.

TS. Nguyễn Thị Lân

2013-2014

10

Xác định  thành phần sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ  trên các giống cây cao lương ngọt có triển vọng.

ThS. Bùi Lan Anh

2013-2014

11

Tạo dòng đậu tương kháng bệnh khảm lá do virus SMV (Soybean mosaic virus) bằng kỹ thuật RNAi

PGS. TS. Chu Hoàng Mậu

2013-2014

12

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống và phát triển sản xuất chuối hàng hóa cho 2 giống chuối bản địa Phấn vàng và chuối Bắc Kạn vùng trung du miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Thế Huấn

2013-2014

13

Thiết kế, chế tạo khớp mềm và cơ cấu định hướng sử dụng bộ răng cầu cho các hệ điều khiển

TS. Hoàng Vị

2013-2014

14

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống rung cơ - điện tử trong gia công khuôn mẫu.

PGS. TS. Nguyễn Văn Dự

2013-2014

15

Nghiên cứu, phát triển hệ thống cơ thể ảo phục vụ đào tạo cán bộ y tế

PGS. TS. Trịnh Xuân Đản

2013-2014

16

Nghiên cứu sử dụng cây sậy (Phragmites autralis) và cây cỏ linh năng (Medicago sativa) để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng tại các khu vực khai thác khoáng sản vùng núi phía Bắc.

Đàm Xuân Vận

2013-2014

17

Nghiên cứu tạo chủng Escherichia coli tái tổ hợp sản xuất vanillin từ axit ferulic.

ThS. Dương Văn Cường

2013-2014

18

Sự xác định duy nhất của hàm phân hình và đường cong chỉnh hình

TS. Hà Trần Phương

2013-2014

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2014

1

Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và môđun Cohen-Macaulay.

PGS.TS. Nông Quốc Chinh

2014-2015

2

Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

2014-2015

3

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh.

TS. Vũ Đức Thái

2014-2015

4

Thiết kế và chế tạo mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển tiên tiến.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

2014-2015

5

Nghiên cứu sản xuất provitamin A bằng chủng Escherichia coli tái tổ hợp.

ThS. Lương Thị Thu Hường

2014-2015

6

Nghiên cứu, chế tạo chấm lượng tử  bán dẫn CdS, CdSe trong môi trường citrate nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh

TS. Chu Việt Hà

2014-2015

7

Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp bằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt tại vùng núi phía Bắc Việt Nam

ThS. Trần Thị Phả

2014-2015

8

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng.

TS. Ngô Văn Giới

2014-2015

9

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau chống viêm của dược liệu sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thái

2014-2015

10

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang hàng hoá tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

2014-2015

11

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp muội và bệnh thối rễ trên cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản

TS. Dương Thị Nguyên

2014-2015

12

Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen

PGS.TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh

2014-2015

13

Đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam

TS. Trần Đình Tuấn

2014-2015

14

Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Bắc Bộ (nghiên cứu điển hình tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang)

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

2014-2015

15

Giải pháp phát triển kinh tế nhằm giữ vững an ninh chủ quyền khu vực biên giới phía  Bắc nước ta (qua thực tế tỉnh Hà Giang).

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng

2014-2015

16

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch miền Bắc - qua nghiên cứu một số khu du lịch trọng điểm.

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

2014-2015

17

Đặc điểm tâm lý của học sinh trung học cơ sở có học lực khá trở lên người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

TS. Phùng Thị Hằng

2014-2015

18

Nghĩa tình thái của câu tiếng Việt trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường trung học phổ thông

TS. Nguyễn Thị Nhung

2014-2015

19

 Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam.

TS. Vũ Minh Tuyên

2014-2015

20

Dự báo nhu cầu giáo viên trung học phổ thông và giáo viên mầm non trình độ đại học của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2016 – 2020

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

2014-2015

21

Giải pháp phát triển môi trường làm việc cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

PGS.TS. Phạm Hồng Quang

2014-2015

22

Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học phổ thông

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

2014-2015

23

Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc

TS. Trần Thị Minh Huế

2014-2015

24

Đánh giá nhu cầu và xác lập Danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho học sinh trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù

TS. Phí Thị Hiếu

2014-2015

25

Nghiên cứu vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn toán ở trường phổ thông

TS. Nguyễn Danh Nam .

2014-2015

26

Bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu ngữ cho học sinh trong dạy học môn ngữ văn ở trường THPT các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

TS. Hoàng Mai Diễn

2014-2015

27

Phát triển kỹ năng dạy học tích hợp các môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

ThS. Lê Thùy Linh

2014-2015

28

Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục

PGS. TS. Phạm Việt Bình

2014-2015

29

Nghiên cứu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu về hoạt động KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TS. Nguyễn Duy Minh

2014-2015

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2015

1

Sự tham gia thị trường của các hộ dân tộc thiểu số vùng biên giới Đông Bắc

TS. Vũ Vân Anh

2015-2016

2

Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kỳ hiện đại

PGS.TS Đào Thủy Nguyên

2015-2016

3

Nghiên cứu phát triển hệ thống Atlas giải phẫu 3D bộ xương người dựa trên kỹ thuật gán nhãn tự động

TS. Nguyễn Văn Huân

2015-2016

4

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ, trạng thái khuôn mặt 3D dựa trên các kỹ thuật nội suy phục vụ cho bài toán xây dựng phát thanh viên ảo

TS. Đặng Thị Oanh

2015-2016

5

Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt

TS. Đặng Danh Hoằng

2015-2016

6

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sunfua đa thành phần kim loại và ứng dụng làm chất quang xúc tác có hoạt tính cao trong vùng ánh sáng khả kiến để xử lý chất hữu cơ ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộm

TS. Bùi Đức Nguyên

2015-2016

7

Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu Metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng rada

ThS. Nguyễn Thị Hiền

2015-2016

8

Nghiên cứu nâng cao hàm lượng alkaloid trong cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G.Don) bằng công nghệ gen

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

2015-2016

9

Về tính ổn định tiệm cận và tính hữu hạn của một số lớp môđun

TS. Nguyễn Văn Hoàng

2015-2016

10

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái trồng cây Tràm (Melaleuca) trên vùng đất bán ngập lưu vực thủy điện Sơn La

TS. Trần Văn Điền

2015-2016

11

Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Dương Quỳnh Phương

2015-2016

12

Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc

TS. Ngô Thị Thanh Quý

2015-2016

13

Nghiên cứu giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc tại khu vực miền núi phía Bắc

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

2015-2016

14

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng qui trình canh tác hợp lý để phát triển Bí đỏ hàng hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

2015-2016

15

Nghiên cứu nhân, trồng cây Sơn đậu căn (Sophora tinkinensis Gagnep.) họ Đậu (Fabaceae) tại vùng núi đá vôi tỉnh Cao Bằng

ThS. Trần Minh Hòa

2015-2016

16

Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn và phát triển một số loài lan hài thuộc chi Paphiopedilum có nguy cơ tuyệt chủng

TS. Nguyễn Thị Tình

2015-2016

DANH MỤC ĐÊ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2016

1

Xây dựng mô hình và điều khiển chính xác robot 5 bậc tự do dựa trên bộ điều khiển thích nghi mờ (gia tử) bằng tiếng nói

PGS.TS Lại Khắc Lãi

2016-2017

2

Ảnh hưởng của Tannin kết hợp với Biochar bổ sung vào khẩu phần cơ sở đến tiêu hóa dạ cỏ và lượng Methane thải ra trong điều kiện In vitro

TS. Mai Anh Khoa

2016-2017

3

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo

TS. Phạm Văn Hùng

2016-2017

4

Nghiên cứu sử dụng than sinh học sản xuất từ rơm rạ và tro bay để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản

PGS.TS. Đặng Văn Minh

2016-2017

5

Nghiên cứu xây dựng mô hình rung động máy giặt, cải tiến thiết kế và thử nghiệm hệ thống giảm rung động cho máy giặt lồng ngang dân dụng

PGS.TS. Ngô Như Khoa

2016-2017

6

Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu

TS. Nguyễn văn Chí

2016-2017

7

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiệp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

TS. Bùi Đình Hòa

2016-2017

8

Nghiên cứu phối trộn phức chất chitosan – nano bạc và ứng dụng trong bảo quản cam sau thu hoạch.

Lương Hùng Tiến

2016-2017

9

Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên

2016-2017

10

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

TS. Nguyễn Minh Tuấn

2016-2017

11

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nguyễn Công Hoan

2016-2017

12

Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối sợi nấm và tách chiết polysaccharides và germanium trong nấm lim xanh Ganoderma lucidum Thanh Hóa

TS. Phạm Bằng Phương

2016-2017

13

Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình đào tạo cho giảng viên các trường Đại học Sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

2016-2017

14

Nghiên cứu nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên Toán trung học phổ thông đáp ứng chương trình SGK giáo dục phổ thông mới

PGS.TS. Cao Thị Hà

2016-2017

15

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực

TS Nguyễn Thị Út Sáu

2016-2017

16

Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh Trung học cơ sở người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

TS. Nguyễn Thị Ngọc

2016-2017

17

Truyền thống tự sự trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và văn học dân gian người Việt.

TS. Nguyễn Thị Minh Thu

2016-2017

18

Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen.

Hoàng Phú Hiệp

2016-2017

19

Về phân tích nguyên sơ, phân tích bất khả quy và cấu trúc của một số lớp vành giao hoán

TS. Trần Nguyên An

2016-2017

20

Nghiên cứu chiết xuất cao bán thành phẩm từ vỏ hạt đậu xanh, thổ phục linh, cam thảo đất và đánh giá tác dụng giải độc của chế phẩm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

2016-2017

21

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc

Ths Nguyễn Thị Xuân Hương

2016-2017

22

Ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam

TS. Bùi Thị Minh Hằng

2016-2017

23

Nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc.

TS. Phạm Công Toàn

2016-2017

24

Nghiên cứu tạo thư viện cDNA/EST, giải mã và phân tích sự biểu hiện các gen liên quan đến quá trình tổng hợp polyphenol ở chè trồng tại Thái Nguyên.

TS. Hoàng Thị Thu Yến

2016-2017

25

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất 2-(quinolin-2-yl)-1,3-tropolon

TS Dương Nghĩa Bang

2016-2017

26

Xấp xỉ không điểm chung của hai toán tử kiểu đơn điệu và ứng dụng

TS.Trương Minh Tuyên

2016-2017

27

Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp và biểu diễn đồ họa 3D ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

TS. Phùng Trung Nghĩa

2016-2017