Tin mới cập nhật

HỘI THẢO-HỘI NGHỊ

HỘI THẢO QUỐC TẾ TIÊU BIỂU TỔ CHỨC TỪ NĂM 2014

 

STT

Tên hội thảo

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1.          

Hội thảo “Xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc”

11-13/6/2014

Đại học Thái Nguyên,  Ngân hàng thế giới

2.          

Hội thảo khoa học Quốc tế Việt – Đức “Các tiêu chuẩn về bảo vệ đất đai”

16/10/2014

Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Nông lâm phối hợp với Bộ Môi trường Đức

3.          

Hội thảo “Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững cho khu vực miền núi phía Bắc - Việt Nam

22/4/2014

Trường Đại học Nông lâm

4.          

Hội thảo “Hội nhập kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn”

02/12/2014

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phối hợp với trường Đại học Kyungpook, Hàn Quốc

5.          

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu hướng tới hội nhập ASEAN”

18/6/2014

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phối hợp với Đại học Central Philippine, Philippines

6.          

Hội thảo ‘‘Chuẩn tin học trong y tế cho các nước có thu nhập trung bình và thấp“

12/02/2014

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

7.          

Hội thảo Khoa học có yếu tố nước ngoài về GIS và công nghệ cao 2014

3-4/11/2014

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Phùng Giáp – Đài Loan

8.          

Hội thảo Thường niên các nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 8

09-11/6/2015

Đại học Thái Nguyên với Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phát triển, trường Đại học Ngoại thương cùng 01 số đối tác khác

9.          

Hội thảo Quốc tế "Kinh tế, văn hóa - xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh Hội nhập ASEAN" 

14-15/5/2015

Trường Đại học Khoa học – ĐHTN phối hợp với 06 trường đại học ở Phillippine