GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG


 Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập theo Nghị định 31/CP ngày 04/41994 của Chính phủ. Theo Nghị định này, ĐHTN được xác định là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học khu vực và đa ngành, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ có trình độ đại học, sau đại học và các cấp học thấp hơn; Nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với giảng dạy, đào tạo,... và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía Bắc.

ĐHTN tự hào là một trong 05 đại học đứng đầu về đào tạo tại Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia. Sứ mạng của ĐHTN là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần tạo ra động lực phát triển bền vững kinh tế xã hội cho Vùng Trung du - Miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Cơ cấu tổ chức của ĐHTN theo mô hình đại học hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học, bao gồm: các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học (cơ sở đào tạo); các viện nghiên cứu khoa học và đơn vị phục vụ đào tạo. Tính đến 31/12/2017, ĐHTN có 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị đào tạo, bao gồm:


1. Trường Đại học Sư phạm (Mã trường: DTS)

 7. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Mã trường: DTC)

2.  Trường Đại học Y-Dược (Mã trường: DTY)

 8. Khoa Ngoại ngữ (Mã trường: DTF)

3. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Mã trường: DTK)

 9. Khoa Quốc tế (Mã trường: DTQ)

4. Trường Đại học Nông Lâm (Mã trường: DTN)

 10. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Mã trường: DTU)

5. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Mã trường: DTE)

11. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (Mã phân hiệu: DTP)

 6. Trường Đại học Khoa học (Mã trường: DTZ)Đội ngũ cán bộ, giảng viên của ĐHTN không ngừng lớn mạnh và hướng tới đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đội ngũ cán bộ viên chức tính đến ngày 31/12/2017 có 4199 người, trong đó có 2732 cán bộ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao không ngừng lớn mạnh, gồm có 16 giáo sư, 147 phó giáo sư, 637 tiến sĩ, 2219 thạc sĩ. Riêng trong giai đoạn 3 năm (2015-2017), ĐHTN đã bổ sung thêm 08 giáo sư và 68 phó giáo sư, 175 tiến sĩ.

ĐHTN hiện đang đào tạo 32 ngành trình độ tiến sĩ, 59 ngành trình độ thạc sĩ, 135 ngành trình độ đại học và 21 ngành trình độ cao đẳng , 24 ngành bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú.

ĐHTN tuyển sinh đại học, cao đẳng trong cả nước, ngoài loại hình đào tạo chính quy tập trung , ĐHTN còn chú trọng phát triển các loại hình đào tạo khác nhằm phục vụ đắc lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho miền núi, đặc biệt là các vùng khó khăn như:

- Đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng 2, đào tạo cùng lúc 2 chương trình.

- Đào tạo chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo quốc tế: Chương trình tiên tiến được giảng dạy và học tập được thực hiện bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai. Hiện nay ĐHTN đang đào tạo 09 chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ các nước phát triển, các chương trình tiên tiến này đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo đầu tư và phê duyệt: Chương trình Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện, nhập khẩu từ đại học Bang New York - Hoa Kì, được thực hiện tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp. Chương trình Khoa học và Quản lý môi trường, khẩu từ Trường Đại học California - Hoa Kì, được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm. Ngoài ra các trường và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên còn tự nhập khẩu nhiều chương trình tiên tiến và thực hiện liên kết đào tạo quốc tế với các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc...

ĐHTN không ngừng phát triển không những về bậc học, loại hình đào tạo mà còn phát triển cả ngành nghề, nhằm thực hiện chức năng của một Đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông lâm nghiệp, khoa học cơ bản (tự nhiên và xã hội), công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế và quản trị kinh doanh… có trình độ cao cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Bên cạnh việc phát huy nguồn lực chung của các đơn vị, ĐHTN đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các địa phương trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đến nay, Đại học đã có quan hệ hợp tác đào tạo với 6/9 Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, hàng chục trường đại học lớn trong cả nước và mở văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Nhờ vậy, năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh trong đào được nâng lên và đào tạo ngày càng gắn với nhu cầu xã hội.

Trong quá trình đào tạo, song song với việc tăng quy mô đào tạo, ĐHTN luôn chú trọng tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giảng viên trong toàn Đại học với nhiều nội dụng như: Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo một cách khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội có tham khảo kinh nghiệm một số trường đại học trong và ngoài nước như mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate, Ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành); đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định các trường đại học châu Á (AUN - Asean University Network) và tiến tới theo tiêu chuẩn kiểm định các trường đại học của Mỹ (ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology); nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ...

Phát huy các giá trị cốt lõi là chất lượng, sáng tạo, tiên phong, tích hợp, trách nhiệm xã hội cao và phát triển bền vững; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đóng góp cho sự phồn thịnh của Việt Nam cũng như khu vực và thế giới. Các sinh viên của Đại học Thái Nguyên sau khi tốt nghiệp ra trường phần lớn đã tìm được công việc phù hợp với khả năng và ngành nghề đào tạo, trong đó có nhiều người hiện nay đã và đang giữ nhiều cương vị quan trọng trong Đảng, các cơ quan nhà nước ở các cấp Trung ương và địa phương.