Tin mới cập nhật

Dân vận

 
 
 
 
 
- Chương trình hành động số 01 ngày 29/08/2011 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên về Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII về công tác dân vận