Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 12/11 đến 18/11/2018 có sửa đổi, bổ sung lần 3

Ngày 13-11-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 12/11 ĐẾN 18/11/2018 CÓ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 05/11 đến 11/11/2018

Ngày 02-11-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 05/11 ĐẾN 11/11/2018

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 29/10 đến 04/11/2018 có thay đổi, bổ sung

Ngày 26-10-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

CÓ THAY ĐỔI, BỔ SUNG

TUẦN TỪ 29/10 ĐẾN 04/11/2018

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 22/10 đến 28/10/2018 có bổ sung

Ngày 19-10-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 22/10 ĐẾN 28/10/2018 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 15/10 đến 21/10/2018 có thay đổi và bổ sung

Ngày 14-10-2018

Chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018) 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 15/10 ĐẾN 21/10/2018 CÓ THAY ĐỔI, BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 08/10 đến 14/10/2018 có thay đổi

Ngày 05-10-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 08/10 ĐẾN 14/10/2018 CÓ THAY ĐỔI

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 01/10 - 07/10/2018 có bổ sung

Ngày 02-10-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 01/10 ĐẾN 07/10/2018 CÓ BỔ SUNG

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 24/9 - 30/9/2018 có bổ sung

Ngày 26-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 24/9 ĐẾN 30/9/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 17/9 - 23/9/2018

Ngày 17-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 17/9 ĐẾN 23/9/2018

 

 

Đọc tiếp...