Tin mới cập nhật

BÀI BÁO NĂM 2010

Stt

Tên bài báo

Tác giả

Nơi đăng

1.

A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge Algebra

Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Ha Le Thi Thu

The Eleventh International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2010)

2.              

The “native vacancy” and interstitial site for gas solubility in amorphous solid

Phạm Hữu Kiên

 

Journal of Non-Crystalline Solids 356

3.      

An iterative method to a common solution of inverse-strongly monotone problems in hilbert spaces

Nguyễn Thị Thu Thủy

Advances and Applications in Mathematical Sciences

4.      

On pseudo supports and non Cohen-Macaulay locus of a finitely generated module

Lê Thanh Nhàn

Journal of Algebra

5.      

On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules

Lê Thanh Nhàn

Communications in Algebra

6.      

A finiteness result for attached primes of certain tor-modules

Lê Thanh Nhàn

Algebra Colloquium

7.      

A Hybrid Method Realizing Shock Filter

by Cellular Neural Network

Pham Duc Long

Pham Thuong Cat

2010 8th IEEE International Conference on

Control and Automation

Xiamen, China, June 9-11, 2010, pp. 832-836.

8.      

Speed Control of 3-Phase Asynchronous Motor Using Artificial

Neural Network

Pham Thuong Cat

Le Hung Linh

Minhtuan Pham

2010 8th IEEE International Conference on

Control and Automation

Xiamen, China, June 9-11, 2010, pp. 1391-1396.

9.      

 Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations.

 

Tran Nhuan Kien

Heo Yoon, Lee, Hong Ryul

International Area Review, Vol.13, No.2, Summer 2010

10.   

The Role of Information and Communication Technology.

Dinhlong Do

Suduk Kim, Green Growth

Smart Grid

Journal of Energy and Climate Change, Vol. 5, No 1, April 2010, 65-98.

11.   

Phosphate absorption of intact komatsuna plants as influenced by phosphite

Hoang Thi Bich Thao

Takeo Yamakawa

Soil Science & Plant Nutrition. Vol.56., No.1., pp:133-140, February 2010.

12.   

Cảm nhận về đất nước hoa Anh Đào

Nguyễn Thị Nhung

Sách Nghiên cứu giáo dục của hai nước Nhật - Việt Nam với chủ đề biên soạn giáo trình mới trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ ở khu vực đa ngôn ngữ, Nxb. Báo Okinawa, Nhật Bản, tr. 68 - 70.

13.   

Một số vấn đề về giáo dục ngôn ngữ ở khu vực dân tộc thiểu số của Việt Nam

Nguyễn Thị Nhung

Báo Okinawa, Nhật Bản, tr. 75 - 82.

14.   

Ginsenosides promote proliferation of granulosa cells from chicken prehierarchical follicles through PKC activation and up-regulated cyclin gene expression

Từ Quang Tân

Cell Biology International

15.   

The characteristics of chaperonin gene isolated local soybean cultivars Glycine max L. Merrill grown in Tay Nguyen region, Vietnam

Chu Hoàng Mậu

Phạm Thị Thanh Nhàn

Đinh Thị Ngọc

Nguyễn Tuấn Anh

Bùi Thị Tuyết

CCEA 2010, Singapore

16.   

Arachis hypogaea cystatin gene for cystein proteinase inhibitor, cultivar L23

Vu T.T.T., Chu M.H., Nguyen T.T.V., Nguyen T.T.

GenBank of NCBI

17.   

Evaluation of soybean for resistance to soybean rust in Vietnam

T.A. Pham, C.B. Hill,, M.R. Miles, B.T. Nguyen, T.T. Vu, T.D. Vuong, T.T. VanToai, H.T. Nguyen, G.L. Hartman.

Field Crops Research

18.   

The “native vacancy” and interstitial site for gas solubility in amorphous solid

Phạm Hữu Kiên

 

Journal of Non-Crystalline Solids 356

19.   

Học - một giải pháp của hiện đại và văn minh, nhìn từ Khuyến học của Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) và Văn minh tân học sách của các nhà nho duy tân Việt Nam

Dương Thu Hằng

Hội thảo quốc tế Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX), tháng 3 năm 2010,

20.   

Nét tương đồng và khác biệt giữa văn học Nhật Bản và văn học Việt Nam trong quá trình hiện đại hoá (giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Cao Thị Hảo

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Quá trình hiện đại hoá văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hoá chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc

21.   

Equivalence and Stability of Two-layer Cellular Neural Network Solving Saint Venant 1D Equation

Vũ Đức Thái

Proceeding of ICARCV2010 (Singapore)

22.   

Nonlinear dynamics of a new electro-vibroimpact system

Nguyễn Văn Dự

Nonlinear Dynamics

23.   

A study on Multi-objective Optimization of Abrasive Blasting Systems

Vũ Ngọc Pi et all

Advanced Materials Research (Volumes 126 - 128)

24.   

A Research on Parabolic Trough Solar Collector System Control based on Hedge

Nguyễn Hữu Công et all

The Eleventh International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2010)

25.   

Strategies for Oral Skills Improvement by Science-oriented Graduate Students,

Dương Đức Minh

Proceeding for the International TESOL Conference, 22-24 September, 2010. HCMC, Vietnam

26.   

Nâng cao hiệu quả NCKH của giảng viên trẻ ở các trường ĐHSP thông qua việc áp dụng PPNC KHSPUD

Đinh Đức Hợi

Hội nghị KH trẻ - 2010 (ĐHSP2HN)

27.   

Kết quả áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng nguyên liệu công nghiệp ở vùng Đông Bắc- Việt Nam

Trần Công Quân
Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

28.   

Nghiên cứu phân chia lập địa phục vụ cho công tác trồng rừng nguyên liệu ván dăm tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Trần Công Quân
Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

29.   

Xác định lượng cac bon tích luỹ thông qua lượng rơi của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc

Đỗ Hoàng Chung


Lê Đồng Tấn

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

30.   

Một số giải pháp phát triển nông lâm kết hợp tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Lê Sỹ Trung

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

31.   

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng phục hồi (iib) tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Tiến
Nguyễn Thị Thu Hoàn

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

32.   

Kiến thức bản địa trong sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của người dân tại xã Hữu Lấn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Hữu Giang

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

33.   

Bước đầu nghiên cứu đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Ngô Xuân Hải
Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

34.   

Nghiên cứu ảnh hưởng tưới nước đến khả năng sinh trưởng phát triển của cây đậu tương vụ đông tại Thái Nguyên

Dương Trung Dũng
Trần Đình Long
Luân Thị Đẹp

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

35.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến tái sử dụng củ giống hoa lily

Chu Thúy Chinh
 Đào Thanh Vân
Đặng Thị Tố Nga
 Hà Việt Long

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

36.   

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên đất 2 vụ lúa ở huyện đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lợi
Trần Ngọc Ngoạn
Đặng Văn Minh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

37.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương tại huyện mường khương, tỉnh lào cai

Vương Tiến Sỹ
Phan Thị Vân

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

38.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dềng ngễ thuần tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân


Nguyễn Thu Thủy

Hoàng Kim Diệu

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

39.   

Kết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại lê tại cao bằng

Nguyễn Thị Phương Oanh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

40.   

Khảo nghiệm một số giống ngô lai trong vụ xuân và vụ đông năm 2008 tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

41.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên vụ xuân năm 2009

Nguyễn Mạnh Thắng

Nguyễn Ngọc Nông

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

42.   

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm enzyme thủy phân dịch bột sắn để cung cấp cho giai đoạn đường hóa và lên men đồng thời ssf (simultaneous saccharification and fermentation)

Trần Thế Hiển

Lương Hùng Tiến

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

43.   

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn kiến thiết cơ bản ở một số giống bưởi (c.grandis) có triển vọng tại Thái Nguyên

Ngô Xuân Bình

Nguyễn Thị Hòe

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

44.   

Nghiên cứu khả năng giâm cành của một số giống chè mới nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên

Vũ Thị Quý

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

45.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của ga3 và yogen no.2 đến năng suất, chất lượng hoa cúc vàng thược dược tại Thái Nguyên

Đặng Tố Nga

Đào Thanh Vân

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

46.   

So sánh chọn lọc giống lúa chịu hạn cho vùng không chủ động nước tại Thái Nguyên

Nguyễn Đức Thạnh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

47.   

Nghiên cứu khả năng sản xuấtcủa gà sasso bố mẹ được chọn tạo tại việt nam

Nguyễn Thị Hải

Trần Thanh Vân

Đoàn Xuân Trúc

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

48.   

Khảo nghiệm sản phẩm probee trong qui trènh phềng vÀ trị tiấu chảy cho lợn con từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi

Nguyễn Quang Tính

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

49.   

Xác định thời gian khai thác huyết thanh ngựa chửa thích hợp nhờ phương pháp định lượng hormone eia

Nguyễn Mạnh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

50.   

Nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt gà ri và gà ác nuôi tại Thái Nguyên

Nguyễn Duy Hoan

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

51.   

So sánh chế biến bảo quản sử dụng dây lá và củ khoai lang tươi bằng phương pháp ủ chua làm thức ăn nuôi lợn thịt F1 (Lx MC) với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Greenfeed

Nguyễn Hưng Quang

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

52.   

Tình hình sinh sản của bò cái lai sind và bò vàng nuôi tại một số khu vực của vùng trung du miền núi phía bắc và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò bằng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa

Nguyễn Mạnh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

53.   

Thực trạng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại xã Phú Tiến huyện Định Hoá Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2008

Đinh Ngọc Lan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

54.   

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng theo hường sản xuất hàng hoá tại thành phố lạng sơn

Đinh Ngọc Lan

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

55.   

Chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên: chi phí và lợi nhuận giữa các tác nhân trong chuỗi

Nguyễn Hữu Thọ

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

56.   

Sử dụng khung sinh kế bền vững (sustainable livlehood framework) để phân tích sinh kế của cộng đồng dân tộc xã vân lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

57.   

Nghiên cứu thiết kế mẫu máy gieo ngô liên hợp với máy kéo nhỏ

Cù Ngọc Bắc

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

58.   

Nghiên cứu xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt bằng e.m và đề xuất mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đàm Xuân Vận

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

59.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón npk đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khang dân 18 trong vụ xuân 2008 tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

60.   

Ảnh hưởng của bón phân hữu cơ vi sinh sông gianh kết hợp với phân chuồng đến năng suất và chất lượng của lúa nếp trên đất phù sa của vụ mùa 2008 tại bắc ninh

Trần Thị Thảo

Nguyễn Văn Tình

Đặng Văn Minh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

61.   

Những mầm mống đầu tiên của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam qua những mẩu tin trên Gia Định báo

Cao Thị Hảo

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 1

Tr. 83 - 91

62.   

Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ Hữu Thỉnh

Hoàng Điệp

TC Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1

Tr. 113-117

63.   

Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trỡnh lịch sử thế giới cận đại (lớp 10)

Nguyễn Hà Giang

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 1

Tr. 50-53

64.   

Vấn đề tự đánh giá kết quả học tập thông qua ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh

Bùi Thị Hạnh Lâm

Tạp chí Giáo dục, Số 230, kì 2

Tr. 31-33

65.   

Liên Bang Nga: Xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông 11 năm phân ban – bậc giáo dục bắt buộc miễn phí

Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục, Số 230, kì 2

Tr. 61-63

66.   

Cần giáo dục và đánh giá đạo đức của học sinh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hoàng Trung Thắng

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 1

Tr. 24-25

67.   

Nguyễn Duy và bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”

Đào Thủy Nguyên

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 1

Tr. 38-40

68.   

Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành trong dạy học đạo đức – một biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Tính

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 20-21

69.   

Nhận thức của giỏo viờn tiểu học về sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hà Thị Kim Linh

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 30-31

70.   

“Phạm Tử - Ngọc Hoa” một truyện thơ Nôm Tày đặc sắc

Phạm Quốc Tuấn

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 32-35

71.   

Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử ở trường PT

Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 36-38

72.   

Một số vấn đề về phép biện chứng trong nghiên cứu và học tập Toán

Cao Thị Hà

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 39-42

73.   

Dạy kiến thức “Quá trình sinh học” ở cấp độ phân tử (Sinh học 12) theo quan điểm của thuyết kiến tạo

Nguyễn Phúc Chỉnh

Nguyễn Thị Hằng

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 2

Tr. 44-46

74.   

Liên Bang Nga: Tổ chức kì thi quốc gia thống nhất chính thức từ năm 2009

Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 1

Tr. 56 – 58

75.   

Một số đặc điểm hóa sinh liên quan đến khả năng chịu mất nước cây lúa nương địa phương ở giai đoạn mạ

Nguyễn Thị Ngọc Lan và CS

TC KH&CN - Đại học Thái Nguyên; 63(1); 81 - 85

76.   

Mở rộng sự hiểu biết của doanh nghiệp về hệ thống kiểm soát nội bộ

Dương Phương Thảo

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN, tập 65, Số 3

77.   

Khủng hoảng tài chính toàn cầu - một số giải pháp ứng phó của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Yến

rần Phạm Văn Cương

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN, tập 65, Số 3

78.   

Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia

Đồng Văn Đạt

Tạp chí Quản lý kinh tế,số 31

79.   

 Marketing địa phương với việc nghiên cứu động cơ ra quyết định của nhà đầu tư – Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 31 (3+4/2010).

Phạm Công Toàn

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 31

 

80.   

Nghị định 13/11/1925 và hậu quả của nó đối với người nông dân ở Thái Nguyên

Đoàn Thị Yến

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

81.   

Trật tự trị an các làng xã huyện Phú Bình (Thái Nguyên) qua hương ước năm 1942

Đỗ Hằng Nga

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

82.   

Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết số 11/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển cây chè giai đoạn 2000 - 2005

Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

83.   

Những biểu tượng vật linh gắn liền với bệnh tật và chữa trị bằng phù phép của người Tày ở Bắc Cạn

Lương Thị Hạnh

Tạp chí Đông Nam Á

84.   

Thực trạng sở hữu rộng đất trong nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên và một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Duy Tiến

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

85.   

Nghiên cứu thiên tai lũ lụt và đề xuất một số giải pháp khắc phụchậu quả và phòng chống trên các hệ thống sông suối tỉnh Bắc Kạn

Phí Hùng Cường

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

 

86.   

Nghiên cứu thiên tai lũ lụt khu vực huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Phí Hùng Cường

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

 

87.   

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng thượng nguồn lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn

Phí Hùng Cường

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

88.   

Nghiên cứu xác định chất thải và đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

Phí Hùng Cường

Tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN

89.   

Kết từ lập luận “và lại” trong tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

90.   

Công chúng văn học của Lê Văn Trương

Lê Thị Ngân

Tạp chí KH&CN Thái Nguyên

91.   

Đặc điểm một số từ ngữ biểu hiện các loại hình ảnh trong di cảo thơ Chế Lan Viên

Nguyễn Diệu Linh

Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc

92.   

Bước đầu nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số giống chè Shan (Camellia sinesis var. asamica (mast) Pierre sê. Phamh) bằng kỹ thuật RAPD

Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí KH&CN Thái Nguyên

93.   

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của một số dòng cà chua địa phương

Nguyễn Thị Hải Yến

Tạp chí KH&CN Thái Nguyên

94.   

Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi có khả năng kháng virus gây bệnh xoăn lá ở cà chua

Nguyễn Thị Hải Yến

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc

95.   

Hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn phân lập ở Thái Nguyên đối với một số chủng Staphylococus aurreus và Psedomonas aeruginosa

Vi Thị Đoan Chính

Tạp chí KH&CN Thái Nguyên

96.   

Thực chất của phép biện chứng duy vật

Đinh Cảnh Nhạc

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- Dân tộc và thời đại

97.   

Mô hình dầm liên tục chịu tải trọng động trong thiết kế và thi công xây dựng

Dương Thế Hùng

Tập 66-Số4-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

98.   

Điều chỉnh công suất của hệ truyền động trục cán để thỏa mãn yêu cầu cán thô trong dây chuyền cán nóng liên tục có công suất nhỏ

Nguyễn Thị Chinh

Tập 65-Số 3-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

99.   

Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán lập lịch vào môi trường tính toán lưới

Tăng Cẩm Nhung

Tập 65-Số 3-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

100.         

Nghiên cứu khả năng trụ lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió

Nguyễn Thị Mai Hương

Tập 65-Số 3-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

101.         

Ảnh hưởng của chế độ công nghệ khi sửa đá đến tính chất của đá mài

Trần Minh Đức

Tập 64-Số 2-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

102.         

Hòa đồng bộ máy phát điện leen lưới điện bằng phương pháp điều khiển PASSIVITY-BASED

Đặng Danh Hoằng

Tập 64-Số 2-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

103.         

Nghiên cứu hiệu quả của các bộ ổn định công suất cho máy phát điện đồng bộ kết nối lưới điện

Nguyễn Hiền Trung

Tập 64-Số 2-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

104.         

Nhận dạng ảnh mặt người sử dụng mạng Nơron

Võ Phúc Nguyên

Tập 64-Số 2-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

105.         

Mô hình dự đoán nhám bề mặt và mòn dụng cụ trong tiện cứng chính xác bằng dụng cụ cắt PCBN

Nguyễn Thị Quốc Dung

Tập 63-Số 1-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

106.         

Đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp - một thế mạnh để phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Kạn

Trần Đình Tuấn

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

107.         

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng ở độ tuổi 18-25 đối với sản phẩm quần áo tại TP Thái Nguyên

Nguyễn Thị Gấm

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

108.         

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, Thái Nguyên

Đồng Văn Đạt

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

109.         

Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chev Việt Nam

Đoàn Quang Thiệu

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

110.         

Hệ thống bảng điểm cân bằng (BSC) - thước đo hiệu quả tài chính dài hạn

Nguyễn Thị Lan Anh

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

111.         

Thực trạng và những kiến nghị phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Thái Nguyên

TS. Trần Đình Tuấn

Tạp chí Kinh tế phát triển

112.         

Phân tích chuỗi giá trị cây chè tỉnh Thái Nguyên nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hướng tới sự phát triển bền vững

Tạ T Thanh Huyền

Tạp chí Nông thôn mới

113.         

Vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thu Hà

Tạp chí Kinh tế phát triển

114.         

Ngành thương mại tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và những giải pháp phát triển

Dương Thị Tình

Tạp chí Thương Mại

115.         

Giải pháp nhằm phát triển kết cấu hạ tầng thương mại Thái Nguyên trong tương lai

Dương Thị Tình

Tạp chí Thương Mại

116.         

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

Nguyễn Tiến Long

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

117.         

Phân biệt hệ thống kiểm soát sội bộ và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Phan Thị Thái Hà

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

118.         

Ứng dụng servqual để đánh giá chất lượng dịch vụ của các khách sạn tại Hà nội – Việt nam.

Nguyễn Khánh Doanh

Nguyễn Văn Huy

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học TN

119.         

Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên.

Trần Quang Huy

Tạp chí Công nghiệp

120.         

Ảnh hưởng của các yếu tố sản xuất đến quan hệ hợp tác trong sản xuất tiêu thụ chè.

Trần Quang Huy

Nghiên cứu Kinh tế

121.         

Kết quả áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng nguyên liệu công nghiệp ở vùng Đông Bắc- Việt Nam

Trần Công Quân

Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

122.         

Nghiên cứu phân chia lập địa phục vụ cho công tác trồng rừng nguyên liệu ván dăm tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Trần Công Quân

Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

123.         

Xác định lượng cac bon tích luỹ thông qua lượng rơi của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc

Đỗ Hoàng Chung

Lê Đồng Tấn

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

124.         

Một số giải pháp phát triển nông lâm kết hợp tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Lê Sỹ Trung

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

125.         

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc
trạng thái rừng phục hồi (IIB) tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Tiến

Nguyễn Thị Thu Hoàn

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

126.         

Kiến thức bản địa trong sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của người dân tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Hữu Giang

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

127.         

Bước đầu nghiên cứu đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Tthái Nguyên

Ngô Xuân Hải
Đặng Kim Vui

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

128.         

Nghiên cứu ảnh hưởng tưới nước đến khả năng sinh trưởng phát triển của cây đậu tương vụ đông tại Thái Nguyên

Dương Trung Dũng

Trần Đình Long

Luân Thị Đẹp

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

129.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến tái sử dụng củ giống hoa Lily

Chu Thúy Chinh

Đào Thanh Vân

Đặng Thị Tố Nga

Hà Việt Long

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

130.         

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên đất 2 vụ lúa ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lợi

Trần Ngọc Ngoạn

Đặng Văn Minh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

131.         

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Vương Tiến Sỹ
Phan Thị Vân

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

132.         

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân,
Nguyễn Thu Thủy
Hoàng Kim Diệu

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

133.         

Kết quả điều tra thành phần sâu bệnh hại lê tại Cao Bằng

Nguyễn Thị Phương Oanh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

134.         

Khảo nghiệm một số giống ngô lai trong vụ xuân và vụ đông năm 2008 tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

135.         

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng của một số giống bí đỏ tại thái nguyên vụ xuân năm 2009

Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Ngọc Nông

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

136.         

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm enzyme thủy phân dịch bột sắn để cung cấp cho giai đoạn đường hóa và lên men đồng thời SSF (simultaneous saccharification and fermentation)

Trần Thế Hiển
Lương Hùng Tiến
Nguyễn Viết Hưng
Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

137.         

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn kiến thiết cơ bản ở một số giống bưởi (c.grandis) có triển vọng tại Thái Nguyên

Ngô Xuân Bình
Nguyễn Thị Hòe

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

138.         

Nghiên cứu khả năng giâm cành của một số giống chè mới nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên

Vũ Thị Quý

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

139.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của GA3 và Yogen No.2 đến năng suất, chất lượng hoa cúc vàng thược dược tại Thái Nguyên

Đặng Tố Nga
Đào Thanh Vân

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

140.         

So sánh chọn lọc giống lúa chịu hạn cho vùng không chủ động nước tại Thái Nguyên

Nguyễn Đức Thạnh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

141.         

Nghiên cứu khả năng sản xuấtcủa gà Sasso bố mẹ được chọn tạo tại Việt Nam

Nguyễn Thị Hải
Trần Thanh Vân
Đoàn Xuân Trúc

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

142.         

Khảo nghiệm sản phẩm Probee trong qui trình phòng và trị tiêu chảy cho lợn con từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi

Nguyễn Quang Tính

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

143.         

Xác định thời gian khai thác huyết thanh ngựa chửa thích hợp nhờ phương pháp định lượng hormone EIA

Nguyễn Mạnh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

144.         

Nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt gà ri và gà ác nuôi tại Thái Nguyên

Nguyễn Duy Hoan
Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

145.         

So sánh chế biến bảo quản sử dụng dây lá và củ khoai lang tươi bằng phương pháp ủ chua làm thức ăn nuôi lợn thịt f1 (l x mc) với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh greenfeed

Nguyễn Hưng Quang

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

146.         

Tình hình sinh sản của bò cái lai SIND và bò vàng nuôi tại một số khu vực của vùng trung du miền núi phía bắc và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò bằng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa

Nguyễn Mạnh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

147.         

Thực trạng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp tại xã phú tiến huyện Định Hoá Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2008

Đinh Ngọc Lan

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

148.         

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất ruộng theo hường sản xuất hàng hoá tại thành phố Lạng Sơn

Đinh Ngọc Lan

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

149.         

Chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên: chi phí và lợi nhuận giữa các tác nhân trong chuỗi

Nguyễn Hữu Thọ

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

150.         

Sử dụng khung sinh kế bền vững (sustainable livlehood framework) để phân tích sinh kế của cộng đồng dân tộc xã Vân Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

151.         

Nghiên cứu thiết kế mẫu máy gieo ngô liên hợp với máy kéo nhỏ

Cù Ngọc Bắc

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

152.         

Nghiên cứu xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt bằng E.M và đề xuất mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đàm Xuân Vận

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

153.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khang dân 18 trong vụ xuân 2008 tại Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

154.         

Ảnh hưởng của bón phân hữu cơ vi sinh sông Gianh kết hợp với phân chuồng đến năng suất và chất lượng của lúa nếp trên đất phù sa của vụ mùa 2008 tại Bắc Ninh

Trần Thị Thảo
Nguyễn Văn Tình
Đặng Văn Minh

Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 66, số 4/2010.

155.         

Nghiên cứu nhân giống phong lan đuôi chồn (Phynchostylis retuna bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Võ Hà Giang

Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT số 5/2010

156.         

Nghiên cứu năng suất và chất lượng của một số giống đậu tương vụ hè - thu 2009 tại Lào Cai

Phan Thị Vân, Vương Tiến Sỹ

Tạp chí KH&CN tập 67, số 5 năm 2010

157.         

Nghiên cứu ảnh của khoảng cách cắt khác nhau đến khả năng thu nhập, tỷ lệ cỏ được sủ dụng và tỷ lệ tiêu hóa của một số giống cỏ hòa thảo nhập nội trên thịt bò

Từ Trung Kiên

Từ Quang Hiển

Trần Thị Hoan

Trần Trang Nhung

Tạp chí KH&CN tập 67, số 5 năm 2010

158.         

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của một số dòng cam tứ bội có triển vọng tại Thái Nguyên

Bùi Thanh Phương

Nguyễn Thị Lan Hương

Lê Tiến Hùng

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN tập 67, số 5 năm 2010

159.         

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế địa phương.

Đặng Kim Vui

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2010

160.         

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa thuộc loài phụ JAPONICA tại Sapa – Lào Cai năm 2009- 2010

Ma Quang Trung

Trần Ngọc Ngoạn

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2011

161.         

Nghiên cứu hiệu quả của chế phẩm sinh học Basillus thuringiensis (Bt) trừ sâu hại rau cải bắp vụ đông xuân sớm năm 2009 tại xã thành công huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Thuý Hà

Nguyễn Thị Mão

Hà Việt Long

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2012

162.         

Ảnh hưởng của biện pháp cắt cành sau thu hoạch đến khả năng hình thành và sinh trưởng của lộc, ra hoa và năng suất của giống xoài vân du trồng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2013

163.         

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi

Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2014

164.         

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống hồng không hạt Pác Bó tại Hà Quảng - Cao Bằng

Nguyễn Thế Huấn

Nông Văn Ninh

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2015

165.         

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng, giống đậu tương tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Tuấn Anh

Luân Thị Đẹp

Hà Việt Long

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2016

166.         

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai tạo ra bằng phương pháp lai đỉnh vụ xuân năm 2009 tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Dương Thị Nguyên

Luân Thị Đẹp

Mai Xuân Triệu

Bùi Ngọc Diệp

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2017

167.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng bổ sung đến hoa cúc vàng thược dược (chrysanthemum sp.) tại Thái Nguyên

Đặng Thị Tố Nga

Đào Thanh Vân

Nguyễn Xuân Linh

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2018

168.         

Nghiên cứu mật độ trồng xen ổi trong vườn cam quýt để hạn chế bệnh vàng lá Greening tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Đào Thanh Vân

Hà Duy Trường

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2019

169.         

Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế đến năng suất lạc và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lạc tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn

Dư Ngọc Thành

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2020

170.         

Ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất lúa Séng Lù tại Lào Cai

Nguyễn Thế Đặng

Cao Thị Hoà Bình

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2021

171.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ số PH nước tưới và thời điểm tưới Kali đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây địa lan trần mộng xuân (cymbidium lowianum) tại Lào Cai

Nguyễn Hữu Hạnh

Đặng Quý Nhân

Ngô Xuân Bình

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2022

172.         

Kết quả so sánh một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân 2009 trên đất một vụ tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Viết Hưng

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2023

173.         

Hiệu quả điều trị bệnh tiêu chảy ở lợn con từ chất chiết của cây tô mộc, mộc hương so với kháng sinh

Nguyễn Quang Tính

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2024

174.         

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học phar-selenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và sinh trưởng của lợn con từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi

Phạm Thị Hiền Lương

Hoàng Thị Giang

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2025

175.         

Ảnh hưởng của bổ sung dầu đậu tương vào thức ăn đến năng suất sinh sản của lợn nái nuôi con giống ngoại trong điều kiện mùa hè

Trần Huê Viên

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2026

176.         

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và chống xói mòn sạt lở đất của 1 số giống cỏ tại Lào Cai

Đặng Văn Minh

Đỗ Thị Thúy Nga

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2027

177.         

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lê Văn Thơ

Nguyễn Ngọc Nông

Trương Thành Nam

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2028

178.         

Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP

Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Thế Đặng

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2029

179.         

Hiệu quả của các mô hình nuôi tôm và ảnh hưởng của nó đến môi trường nước tại vùng ven biển huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Trần Thị Phả

Ngô Thúy Liên

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2030

180.         

Nghiên cứu chỉnh lý và xây dựng bả̉n đồ đất huyện võ nhai tỉnh Thái Nguyên theo phân loại đất của fao-unesco

Đàm Xuân Vận

Lê Thị Thanh Vân

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2031

181.         

Một số kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây để tạo men rượu của đồng bào dân tộc Thái tại Mai Châu, Hòa Bình

Đặng Kim Vui

Đỗ Hoàng Chung

Trần Quốc Hưng

Nguyễn Thị Thoa

Bùi Văn Thanh

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2032

182.         

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành và tái sinh trạng thái rừng iia, iib, iia1, tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Thị Thoa

Lê Văn Phúc

Trần Đức Thiện

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2033

183.         

Đánh giá sinh trưởng loài cay gội nếp (amoora gigantea) ở các phương thức trồng rừng khác nhau tại khu vực trồng rừng thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật Nông Lâm Đông bắc

Nguyễn Hữu Giang

Nguyễn Tiên Phong

Nguyễn Thành Vân

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2034

184.         

Quản lý và bảo tồn loài trúc dây(sinocalamus sp. mcclure; ampelocalamus sp.) ở khu vực vườn quốc gia Ba Bể, Việt Nam

Đinh Ngọc Lan

Bùi Đình Hòa

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2035

185.         

Phân tích những tác động của việc thành lập khu bảo tồn khau ca tỉnh hà giang đến sinh kế người dân vùng đệm

Trần Văn Phùng
Trương Thành Nam

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2036

186.         

Tầm nhìn nông hộ lập kế hoạch chiến lược sinh kế: Ứng dụng nghiên cứu và khuyến nông có sự tham gia

Dương Văn Sơn

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2037

187.         

Nghiên cứu sản xuất cháo dinh dưỡng cho người mắc bệnh đái tháo đường

Nguyễn Đức Tuân

Vũ Thị Hạnh

Vũ Thị Thư

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2038

188.         

On sequestially generalized co-cohen-macaulay modules

Nguyễn Thị Dung

Lưu Thị Phương Thảo

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2039

189.         

Nguyễn Đăng Điệp với giọng điệu trong thơ trữ tình

Cao Thị Hồng

Tạp chí KH&CN tập 76, số 14 năm 2040

190.         

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen của một số giống đậu tương (glycine max (l.) merrill) của việt nam thông qua vi khuẩn agrobacterium. tumefaciens

Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Xuân Bình, Hà Văn Chiến, Nguyễn Văn Đồng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

191.         

Nghiên cứu xác định hàm lượng urê trong nước mắm bằng phương pháp so màu theo aoac

Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Đức Tuân

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

192.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan
đến chất lượng và thời gian bảo quản
trái bưởi Đoan Hùng (citrus grandis osbeck)

Nguyễn Đức Tuân , Hà Quang Việt, Tạ Thị Mùa

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

193.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất hữu cơ và chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân chồi hoa phong lan đuôi chồn (rhynchostylis retunsa [l.] blume) trong nhân giống invitro

Nguyễn Thị Tình, Võ Hà Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Trí Thức, Ngô Xuân Bình

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

194.         

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của một số dòng giống bưởi có triển vọng tại Thái Nguyên

Bùi Thanh Phương, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Xuân Bình.

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

195.         

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và ra hoa của một số giống hoa hồng có triển vọng tại Bắc Hà Lào Cai

Phạm Đình Thụy, Ngô Xuân Bình

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

196.         

Một số kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học của cây bán hạ một thùy (typhonium blumei) và cây bán hạ ba thùy (typhonium trilobatum)

Lành Thị Ngọc, Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Phạm Quốc Long

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

197.         

Đánh giá nhanh lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái thảm thực vật tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Trần Đức Thiện

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

198.         

Kết quả nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 2 loài bọ ngựa (man todae) và khả năng tiêu diệt loài sâu hại chính (catopsilia pomona f.) thuộc bộ cánh vảy (lepidoptera) ăn lá muồng đen (casisa siamea lamk) tại Thái Nguyên

Đặng Kim Tuyến

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

199.         

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học một số loài cây giảo cổ lam (gynostemma spp) trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho bảo tồn, gây trồng và phát triển tại vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Trần Đức Thiện, La Quang Độ, Trần Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

200.         

Nghiên cứu khả năng tích lũy carbon trong vật rơi rụng dưới tán rừng phục hồi sau khai thác kiệt (iib) tại Thái Nguyên

Võ Đại Hải- Nguyễn Thanh Tiến, Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hoàn

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

201.         

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên khu vực rừng bị tác động mạnh trong khu bảo tồn vượn đen cao vít, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Trần Đức Thiện

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

202.         

Khảo nghiệm các xuất xứ giống keo tai tượng ở giai đoạn vườn ươm

Trần Thị Thu Hà

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

203.         

Đánh giá những tác động tiêu cực của người dân xã vũ chấn tới khu bảo tồn thiên nhiên thần sa Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Trần Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

204.         

Nghiên cứu đặc tính phân bố, sinh thái một số loài cây làm men rượu tại bốn tỉnh phía bắc việt nam, nhằm phục vụ việc phát triển và phục hồi các loài có nguy cơ suy giảm mạnh

Đặng Kim Vui, La Quang Độ, Trần Quốc Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

205.         

Ảnh hưởng của kỹ thuật gieo ươm tới sinh trưởng
 cây con mắc mật (clausena excavata burm. l)

Đỗ Kim Đồng Đặng Kim Vui

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

206.         

Ảnh hưởng của việc bổ sung axít amin trong khẩu phần ăn lên sinh trưởng và bài tiết ammonia của cá song (epinephelus coioides)

Dương Ngọc Dương, Hoàng Hải Thanh và Chyng-Hwa Liou

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

207.         

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella ở lợn sau cai sữa bị tiêu chảy

Nguyễn Quang Tính

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

208.         

Định loài cầu trùng ký sinh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên, gây nhiễm thực nghiệm để xác định vai trò gây bệnh của chúng

Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

209.         

Nghiên cứu trứng và ấu trùng giun tròn Mecistocirrus Digitatus ở ngoại cảnh

Phan Thị Hồng Phúc

Nguyễn Thị Kim Lan

Vương Thị Lan Phương

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

210.         

Nghiên cứu đa hình gene MC4R, GHRH và khả năng sinh trưởng của lợn lai giữa lợn đực rừng Thái Lan và lợn nái địa phương Pác Nặm

Trần Văn Phùng, Trần Xuân Hoàn, Nguyễn Văn Nơi

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

211.         

Thành phần hóa học của một số loại ngũ cốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Phùng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

212.         

Bước đầu đánh giá một số đặc điểm của giống lợn rừng thái lan nuôi tại Tân Yên - Bắc Giang

Nguyễn Hưng Quang

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

213.         

Kết quả nghiên cứu sử dụng siêu phân bón điều hoà dinh dưỡng cây trồng (NEB - 26) để thâm canh cỏ VA- 06 nuôi bò sữa tại mộc Châu - Sơn La

Trần Trang Nhung, Hoàng Toàn Thắng, Hoàng Vĩnh Lam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

214.         

Đánh giá thực trạng phát triển nông thôn cấp xã trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tại huyện định hóa, tỉnh Thái Nguyên

Đinh Ngọc Lan

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

215.         

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc dao trong hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Hải Anh; Bùi Đình Hòa; Hồ Văn Bắc

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

216.         

Sử dụng khung sinh kế bền vững để phân tích sinh kế của người dân xã yên trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà
Nguyễn Hữu Thọ
Vũ Thị Hải Anh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

217.         

Nghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Đào Thanh Vân

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

218.         

Nghiên cứu một số biện pháp giữ ẩm và hạn chế xói mòn trong gieo trồng đậu tương xuân trên đất dốc tại Bắc Kạn

Trần Văn Điền

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

219.         

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật canh tác khoai tây tại huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

Trần Ngọc Ngoạn, Hoàng Tiến Hùng; Nguyễn Thị Mai Thảo

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

220.         

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

221.         

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương 99084 –A28 trong các vụ đông 2007- 2008 tại Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến, Luân Thị Đẹp
Hoàng Minh Tâm

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

222.         

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại Thái Nguyên năm 2008-2010

Nguyễn Viết Hưng; Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Thế Huấn

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

223.         

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất giống nhãn chín sớm tại thái nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

224.         

Ảnh hưởng của các chế độ ánh sáng đến sinh trưởng của cây rau bò khai (erythropalum scandens blume) trong giai đoạn cây con

Nguyễn Chí Hiểu, Đặng Kim Vui, Đặng Văn Minh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

225.         

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác cải tiến trên đất ruộng ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lợi, Trần Ngọc Ngoạn , Đặng Văn Minh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

226.         

Hiệu quả một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái tại phường Trung Thành – Thái Nguyên

Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Xuân Thành

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

227.         

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân giải chất hữu cơ để xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón và bảo vệ môi trường

Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

228.         

Ảnh hư­ởng của canh tác chè hữu cơ đến một số chỉ tiêu lý hóa tính của đất và chất l­ượng chè tại xã Tân C­ương, Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Thọ
Nguyễn Thế Đặng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

229.         

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và mô hình hóa trong nghiên cứu đánh giá xói mòn đất huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang

Đỗ Thị Lan; Nguyễn Tuấn Anh,Hoàng Tiến Hà

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

230.         

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám , GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2009 xã hợp thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bằng công nghệ viễn thám

Hà Văn Thuân
Nguyễn Ngọc Anh
Hoàng Văn Hùng

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tháng 11năm 2010, 40 năm thành lập trường ĐHNLTN

231.         

Thân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày nay

Đỗ Thị Hậu

Vũ Vân Anh

Hoàng Mỹ Hạnh

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 165-169 Tập 56, Số 3, 2010

232.         

Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo trình điện tử bản đồ học dùng cho đào tạo trực tuyến

Đỗ Vũ Sơn

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 29-33 Tập 66, Số 4, 2010

233.         

Xây dựng giáo án tiết học: hai đường thẳng vuông góc theo hình thức môđun với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Vũ Thị Thái

Nông Văn Đàm

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 103-110 Tập 69, Số 07/2010

234.         

Các nano tinh thể CDSE và CDSE/CDS tan trong nước: tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang

Chu Việt Hà

Vũ Thị Kim Liên

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 111-117 Tập 69, Số 07/2010

235.         

Hiện tượng tách từ trong một số văn bản ở SGK Ngữ Văn 12(Nâng cao)

Ngô Thúy Nga

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, số 3/2010

236.         

Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian dân tộc thiểu số (Qua khảo sát diễn xướng Then của nghệ nhân Hoàng Thị Song)

Nguyễn Hằng Phương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên ,2010

237.         

Ca bản Tú tượng đệ bát tài tử tiên chú và truyện thơ Hoa tiên ký (Nguyễn Huy Tự) trên cái nhìn đối sánh về phương diện thể loại

Ngô Thi Thanh Nga

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, số 3/2010

238.         

Ứng dụng phần mềm E-Learning XHTLM Editor (eXe) để xây dựng nội dung khoa học, học phần bản đồ học dùng cho đào tạo trực tuyến

Đỗ Vũ Sơn

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 119-123 Tập 69, Số 07/2010

239.         

Các Tritecpenoit phân lập từ vỏ cây sổ

Phạm Văn Thỉnh

Lê Văn Kiên

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 125-128 Tập 69, Số 07/2010

240.         

Công nghiệp với sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kì hội nhập kinh tê toàn cầu

Nguyễn Việt Tiến

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 149-153 Tập 69, Số 07/2010

241.         

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trườn cho sinh viên trường ĐHSP – ĐHTN hiện nay

Nguyễn Thị Khương

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 8-11 Tập 68, Số 06/2010

242.         

Tìm hiểu quan điểm của chủ nghĩa mác-Lênin về vấn đề bình đẳng dân tộc

Vũ Thị Thủy

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 38-42 Tập 68, Số 06/2010

243.         

Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (1997-2005)

Đỗ Thị Hồng Hạnh

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 38-42 Tập 68, Số 06/2010

244.         

Sự phụ thuộc vào nồng độ nguyên tử boron của các vi bong bóng trong hợp kim vô định hình FexB100-x: Mô phỏng máy tính

Phạm Hữu Kiên

 

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 50-55 Tập 68, Số 06/2010

245.         

Tạo vật liệu phục vụ chọn dòng chịu hạn ở hai giống đậu xanh VN93-1 và VC1973A bằng kĩ thuật nuôi cấy invitro

Nguyễn Thị Tâm

 

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 76-82 Tập 68, Số 06/2010

246.         

Đặc điểm của trình tự đoạn gen ức chế sinh tổng hợp Ibberellin ở dòng lúa chịu hạn có nguồn gôc từ nuôi cấy in vitro

Nguyễn Thị Tâm

Võ Văn Ngọc

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 83-89 Tập 68, Số 06/2010

247.         

Sự đa dạng thực vật tại vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

Lê Ngọc Công

 

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 90-93 Tập 68, Số 06/2010

248.         

Nhân nhanh cây ngưu tất bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Nguyễn Thị Tâm

 

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 94-100 Tập 68, Số 06/2010

249.         

Kết quả chọn lọc các dòng mô sẹo chịu mất nước ở cây đậu tương

Chu Hoàng Mậu

Nguyễn Thị Tú Lan

Nguyễn Thị Tâm

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 113-117 Tập 67, Số 05/2010

250.         

Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với L-Tyrosin trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

PGS.TS. Lê Hữu Thiềng

Nông Thị Hường

TC. Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên

Tr. 47-50 Tập 67, Số 05/2010

251.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+, Ni2+ của bã mía qua xử lý bằng axit citric.

Lê Hữu Thiềng

Trần Thị Vân Hạnh

Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

252.         

Sử dụng kênh hình trong dạy-học địa lí ở trường THCS qua thực tế tìm hiểu các trường trên địa bàn TPTN

Đỗ Văn Hảo

Tạp chí khoa học và Công nghệ –NXB ĐHTN

253.         

Nguồn lao động và vấn đề sử dụng lao động, giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Nguyên, ,

Vũ Vân Anh

Nguyễn Xuân Trường

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 65 (3), tr.43-49

254.         

“Đánh giá các lợi thế tự nhiên để phục vụ phát triển kinh tế tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Thanh Vân

Tạp chí khoa học và Công nghệ –NXB ĐHTN- số 03 (tháng 03 năm 2010)

255.         

Sử dụng kênh hình trong dạy-học địa lí ở trường THCS qua thực tế tìm hiểu các trường trên địa bàn TPTN

Đỗ Văn Hảo

Tạp chí khoa học và Công nghệ –NXB ĐHTN

256.         

Giá trị tài nguyên cây thuốc của họ Màn màn (Capparaceae Juss.) ở Việt Nam

Sỹ Danh Thường

Trần Thế Bách

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 8(3A): 765-770

257.         

Bentonit: tài nguyên, công nghệ chế biến và ứng dụng ở Việt Nam.

Phạm Thị Hà Thanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

258.         

Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo) và đimetylđioctađecylammoni clorua

Phạm Thị Hà Thanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

259.         

“Xác định đồng thời hàm lượng vết Cd (II), Pb (II) và Cu (II) trong một số mẫu đất khu vực thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp von -ampe hòa tan anốt”

Dương Thị Tú Anh

Mai Xuân Trường

Vũ Văn Nhượng

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên - Tập 65, số 3, trang 105 - 109.

260.         

Đặc điểm của đoạn gen ức chế sinh tổng hợp gibberellin ở dòng lúa chịu hạn có nguồn gốc từ nuôi cấy in vitro

Nguyễn Thị Tâm

TC Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

261.         

Kết quả chọn lọc các dòng mô sẹo chịu mất nước ở cây đậu tương (Glycine max L. Merrill)

Nguyễn Thị Tâm

TC Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

262.         

Một số đặc điểm hóa sinh liên quan đến khả năng chịu mất nước của cây lúa nương địa phương liên quan đến tính chịu mất nước ở giai đoạn mạ

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Vi Văn Bảo, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Như Khanh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 63(1)

263.         

Những mầm mống đầu tiên của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam qua những mẩu tin trên Gia Định báo

Cao Thị Hảo

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 1

Tr. 83 - 91

264.         

Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ Hữu Thỉnh

Hoàng Điệp

TC Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1

Tr. 113-117

265.         

Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại (lớp 10)

Nguyễn Hà Giang

Tạp chí Giáo dục, Số 233, kì 1

Tr. 50-53

266.         

Vấn đề tự đánh giá kết quả học tập thông qua ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh

Bùi Thị Hạnh Lâm

Tạp chí Giáo dục, Số 230, kì 2

Tr. 31-33

267.         

Liên Bang Nga: Xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông 11 năm phân ban – bậc giáo dục bắt buộc miễn phí

Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục, Số 230, kì 2

Tr. 61-63

268.         

Cần giáo dục và đánh giá đạo đức của học sinh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hoàng Trung Thắng

Tạp chí Giáo dục, số 231, kì 1

Tr. 24-25

269.         

Nguyễn Duy và bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”

Đào Thủy Nguyên

Tạp chí Giáo dục, số 235, kì 1

Tr. 38-40

270.         

Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành trong dạy học đạo đức – một biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Tính

Tạp chí Giáo dục, số 232, kì 2

Tr. 20-21

271.         

Nhận thức của giáo viên tiểu học về sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hà Thị Kim Linh

Tạp chí Giáo dục, số 234, kì 2

Tr. 30-31

272.         

“Phạm Tử - Ngọc Hoa” một truyện thơ Nôm Tày đặc sắc

Phạm Quốc Tuấn

Tạp chí Giáo dục, số 234, kì 2

Tr. 32-35

273.         

Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử ở trường PT

Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục, số 234, kì 2

Tr. 36-38

274.         

Một số vấn đề về phép biện chứng trong nghiên cứu và học tập Toán

Cao Thị Hà

Tạp chí Giáo dục, số 234, kì 2

Tr. 39-42

275.         

Dạy kiến thức “Quá trình sinh học” ở cấp độ phân tử (Sinh học 12) theo quan điểm của thuyết kiến tạo

Nguyễn Phúc Chỉnh

Nguyễn Thị Hằng

Tạp chí Giáo dục, số 236, kì 2

Tr. 44-46

276.         

Nhận thức mới về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong sách giáo khoa Lịch sử 12 qua Văn kiện Đảng

Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục Số 238 (kì 2-5/2010)

Tr. 49-51

277.         

Kết quả thực nghiệm vận dụng quy trình rèn luyện sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trường THPT

Nguyễn Thị Hà

Tạp chí Giáo dục Số 238 (kì 2-5/2010)

Tr. 52-53

278.         

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên

Nguyễn Trường Kháng

Nguyễn Thị Khương

Tạp chí Giáo dục Số 238 (kì 2-5/2010)

Tr. 57-

279.         

Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử ở trường PT

Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục Số 234 (kì 2-3/2010)

Tr. 36-38

280.         

Những mầm mống đầu tiên của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam qua những mẩu tin trên Gia Định báo

Cao Thị Hảo

Tạp chí Nghiên cứu Văn học Số 1, tháng 1/2010

Tr. 83 - 91

281.         

Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ Hữu Thỉnh

Hoàng Điệp

TC Khoa học xã hội Việt Nam Số 1, tháng 1/2010

Tr. 113-117

282.         

Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại (lớp 10)

ThS. Nguyễn Hà Giang

Tạp chí Giáo dục Số 233 (kì 1-3/2010)

Tr. 50-53

283.         

Vấn đề tự đánh giá kết quả học tập thông qua ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh

Bùi Thị Hạnh Lâm

Tạp chí Giáo dục Số 230 (kì 2-1/2010)

Tr. 31-33

284.         

Liên Bang Nga: Xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông 11 năm phân ban – bậc giáo dục bắt buộc miễn phí

TS. Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục Số 230 (kì 2-1/2010)

Tr. 61-63

285.         

Cần giáo dục và đánh giá đạo đức của học sinh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hoàng Trung Thắng

Tạp chí Giáo dục Số 231 (kì 1-2/2010)

Tr. 24-25

286.         

Nguyễn Duy và bài thơ “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”

Đào Thủy Nguyên

Tạp chí Giáo dục Số 235 (kì 1-4/2010)

Tr. 38-40

287.         

Dạy học môn Toán ở Tiểu học theo định hướng phân hóa trong

ThS. Lê Thị Thu Hương

Tạp chí Giáo dục Số 235 (kì 1-4/2010)

Tr. 38-40

288.         

Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành trong dạy học đạo đức – một biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Tính

Tạp chí Giáo dục Số 232 (kì 2-2/2010)

Tr. 20-21

289.         

Nhận thức của giáo viên tiểu học về sử dụng trò chơi dân gian trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hà Thị Kim Linh

Tạp chí Giáo dục Số 234 (kì 2-3/2010)

Tr. 30-31

290.         

“Phạm Tử - Ngọc Hoa” một truyện thơ Nôm Tày đặc sắc

Phạm Quốc Tuấn

Tạp chí Giáo dục Số 234 (kì 2-3/2010)

Tr. 32-35

291.         

Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử ở trường PT

TS. Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục Số 234 (kì 2-3/2010)

Tr. 36-38

292.         

Một số vấn đề về phép biện chứng trong nghiên cứu và học tập Toán

Cao Thị Hà

Tạp chí Giáo dục Số 234 (kì 2-3/2010)

Tr. 39-42

293.         

Dạy kiến thức “Quá trình sinh học” ở cấp độ phân tử (Sinh học 12) theo quan điểm của thuyết kiến tạo

Nguyễn Phúc Chỉnh

Nguyễn Thị Hằng

Tạp chí Giáo dục Số 236 (kì 2-4/2010)

Tr. 44-46

294.         

Liên Bang Nga: Tổ chức kì thi quốc gia thống nhất chính thức từ năm 2009

Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục Số 237 (kì 1-5/2010)

Tr. 56 - 58

295.         

Nhận thức mới về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong sách giáo khoa Lịch sử 12 qua Văn kiện Đảng

Đỗ Hồng Thái

Tạp chí Giáo dục Số 238 (kì 2-5/2010)

Tr. 49-51

296.         

Kết quả thực nghiệm vận dụng quy trình rèn luyện sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trường THPT

Nguyễn Thị Hà

Tạp chí Giáo dục Số 238 (kì 2-5/2010)

Tr. 52-53

297.         

Giáo dục ý thức phát triển bền vững về môi trường sinh thái cho sinh viên

Nguyễn Trường Kháng

Nguyễn Thị Khương

Tạp chí Giáo dục (kì 2-5/2010) Số 238

Tr. 57-

298.         

Lê Lựu và giọng điệu trần thuật trong thời xa vắng

Ngô Thu Thủy

Văn Hóa Nghệ thuật Số 312, 6/2010

Tr. 97-102

299.         

Chế tạo đồ chơi Vật lý mang tính dân gian trong trường PT

Vũ Thụy Hùng

TC. Thiết bị Giáo dục Số 57, 5/2010

Tr. 8-9

300.         

Vấn đề tự đánh giá kết quả học tập thông qua ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh

Bùi Thị Hạnh Lâm

Tạp chí Giáo dục Số 230 tháng 1/2010

Tr. 50-53

301.         

M-Learning và các mô hình về mối quan hệ với E-Learning

Nguyễn Danh Nam

Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 59 tháng 7/2010

302.         

Ứng dụng CNTT trong dạy học Lịch sử ở THPT

Đỗ Hoàng Ánh

Tạp chí Giáo dục Số 241 tháng 7/2010

Tr. 38-40

303.         

Khai thác phần mềm Moodle vào dạy học trực tuyến hoc phần bản đồ học ở trường ĐHSP

Đỗ Vũ Sơn

Tạp chí Giáo dục Số 241 tháng 7/2010

Tr. 41-42

304.         

Vấn đề tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học trong điều kiện hiện nay

Phạm Hồng Quang

Tạp chí Giáo dục Số 242 tháng 7/2010

Tr. 1-3

305.         

Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học Toán ở trường PT

Trịnh Thanh Hải

Tạp chí Giáo dục Số 242 tháng 7/2010

Tr. 43-44

306.         

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ 1997 đến nay

Hoàng Thu Thủy

Tạp chí Giáo dục Lý luận Số 3/2010

Tr. 68-69

307.         

Liên Bang Nga: Tổ chức kì thi quốc gia thống nhất chính thức từ năm 2009

Nguyễn Như Ất

Tạp chí Giáo dục, số 237, kì 1

Tr. 56 – 58

308.         

Tìm hiểu về tổ chức hành chính xã hội của người Mông ở huyện Đồng Văn trước năm 1945

Đàm Thị Uyên

Nghiên cứu Lịch sử; Số 412

309.         

 Ảnh hưởng của phương Tây đối với những chính sách đổi mới dưới thời Rama III (1824 - 1851)

Kim Ngọc Thu Trang

Tạp chí NC Đông Nam Á

310.         

Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trình LSTG cận đại lớp 10 - THPT

Nguyễn Hà Giang

Tạp chí Giáo dục

311.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía.

Lê Hữu Thiềng

Nguyễn Thị Thanh Tú

Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

312.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni2+ của lá chè, lá mía, lá ngô.

Lê Hữu Thiềng

Trịnh Thu Quyên

Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

313.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu2+, Ni2+ của than vỏ lạc.

Lê Hữu Thiềng

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

314.         

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất neodim với L- methinonin

Nguyễn Trọng Uyển

Lê Hữu Thiềng

Trần Lương Điều

Nguyễn Thúy Vân

Tạp chí Hóa học

315.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion

 Cu2+, Ni2+ trên than bùn Việt Yên Bắc Giang

Đỗ Trà Hương

Phân tích Lý, Hóa và Sinh học

316.         

Khảo sát hoạt tính xúc tác của một số quặng tự nhiên trong phản ứng ôxy hóa pha lỏng xử lí thuốc nhuộm hoạt tính.

Vũ Thị Hậu

Cao Thế Hà

Vũ Ngọc Duy

Khoa học và Công nghệ, Viện KH & CN Việt Nam

317.         

Động học ôxy hóa chất màu RB19 bằng phương pháp ôxy hóa pha lỏng với xúc tác quặng Mangan Cao Bằng.

Vũ Thị Hậu

Vũ Ngọc Duy

Cao Thế Hà

Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

318.         

Tổng hợp - Fe2O3 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel

 

Nguyễn Thị Tố Loan

Tạp chí Hoá học, tập 48(3), trang 358-363.

319.         

Nghiên cứu khả năng hấp phụ asen của vật liệu nano g-Fe2O3”,

 

Nguyễn Thị Tố Loan

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 14 (4), trang 155-159.

320.         

Nghiên cứu xác định một số dạng tồn tại của Cr trong nước bằng phương pháp von -ampe hòa tan

Dương Thị Tú Anh

Trịnh Xuân Giản

Tống Thị Thanh Thủy

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 15, số 4, trang 11-16.

321.         

Nghiên cứu phát triển điện cực nano cacbon nhão (Paste) được phủ lớp màng bitmut để xác định lượng vết InIII VÀ PbII bằng phương pháp von - ampe hòa tan anôt

Cao Văn Hoàng

Dương Thị Tú Anh

Nguyễn Thị Liễu

Trịnh Xuân Giản

Trịnh Anh Đức

Tống Thị Thanh Thủy

Từ Vọng Nghi

Nguyễn Văn Hợp

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 15, số 4, trang 82-87.

 

322.         

Phân tích dạng một số kim loại nặng trong trầm tích thuộc lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy

Vũ Đức Lợi

Dương Thị Tú Anh

Nguyễn Thanh Nga

Trịnh Anh Đức

Phạm Gia Môn

Trịnh Hồng Quân

Dương Tuấn Hưng

Trần Thị Lệ Chi

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 15, số 4, trang 26-33.

 

323.         

Phân tích dạng Crom trong trầm tích lưu vực Sông Nhuệ và Đáy

Vũ Đức Lợi

Dương Thị Tú Anh

Trịnh Anh Đức

Phạm Gia Môn

Trịnh Hồng Quân

Trịnh Thu Hà

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 15, số 4, trang 34-40.

324.         

Nghiên cứu xác định một số dạng tồn tại của Chì (Pb) trong nước tự nhiên bằng phương pháp von -ampe hòa tan anot

Dương Thị Tú Anh

Cao Văn Hoàng

Trịnh Xuân Giản

Tạp chí Hóa học – Tập …, số …, , trang

 

325.         

Xác định đồng thời acetaminophen và ascorbic trong thuốc giảm đau hạ sốt trẻ em Hapacol Kids theo phương pháp lọc Kalman

Mai Xuân Trường

Trần Thu Nga

Tạp chí Phân tích Hoá, Lí và Sinh học. T15, 3/2010, 178-182

326.         

Định lượng đồng thời paracetamol và ibuprofen trong viên nén Alaxan, Glopan theo phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV – VIS sử dụng thuật toán lọc Kalman

Mai Xuân Trường

Hà Đăng Khiêm

Tạp chí Phân tích Hoá, Lí và Sinh học. T15, 4/2010, 56-60

327.         

Tác động đồng thời của ion OH- và Cl- đến ăn mòn và thụ động thép xây dựng Thái Nguyên.

Nguyễn Văn Trung

Tạp chí Hóa học, T48 (5A),Tr. 185-189, 2010

328.         

Nghiên cứu chế tạo màng phủ nanocomposite từ nhựa epoxy và sét biến tính

Phạm Thị Hà Thanh

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học

329.         

Sử dụng phần mềm Adobe Flash để mô phỏng thiết bị chưng cất trong dạy học hóa lớp 11

Phạm Thị Hà Thanh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

330.         

Phân tích sự đa dạng di truyền một số giống lúa nương (Oryza sativa L.) địa phương ở miền Bắc, Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Như Khanh

Tạp chí Sinh học 32(1)

331.         

Một số kết quả nghiên cứu về thảm thực vật và hệ thực vật khu vực Vũ Chấn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

Lê Ngọc Công

Tạp chí Công nghệ Sinh học. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Bio-Hà nội 2010, chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

332.         

Những dẫn liệu bước đầu về sự thay đổi của môi trường đất trong quá trình phục hồi thảm thực vật ở xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

Lê Ngọc Công

Tạp chí Công nghệ Sinh học. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Bio-Hà nội 2010, chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

333.         

Đánh giá tính đa hình DNA của một số giống lạc

Nguyễn Thị Thu Ngà, Nguyễn Thị Tâm, Hà Huy Hoàng

Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 8, Số 3A

334.         

Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên hướng tới phát triển bền vững

Lê Thị Nguyệt

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

335.         

Vấn đề năng lực hiểu HS của GV PTDTNT TN.

Đinh Đức Hợi

Tạp chí GD

336.         

Tính cởi mở trong NC của giáo viên PTDT nội trú

Đinh Đức Hợi

Tạp chí GD

337.         

Một số mô típ nghệ thuật trong sáng tác Võ Thị Hảo (qua tiểu thuyết “ Giàn thiêu” và tập truyện ngắn “Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm”)

Cao Thị Thu Hoài

Khoa học – ĐH Vinh

338.         

“Định tố tính từ tiếng Việt xét trên bình diện cấu trúc”

Nguyễn Thị Nhung

T/c Ngôn ngữ và đời sống, số 4 (174)

339.         

“Tính từ và một bức tranh xuân”

Nguyễn Thị Nhung

T/c Từ điển học và Bách khoa thư

340.         

Những mầm mống đầu tiên của văn xuôi quốc ngữ Việt Nam qua những mẩu tin trên Gia Định báo

Cao Thị Hảo

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1/2010

341.         

Diễn xướng ca dao theo dòng thời gian

Nguyễn Hằng Phương

Tạp chí Nghiên cứu văn học

342.         

Văn hóa dân gian trong sự phát triển xã hội của tộc người Cao Lan ở Tuyên Quang,

Nguyễn Hằng Phương

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa

343.         

Dấu ấn tự sự trong hình thái học truyện của V.I.A Propp

Ngô Thị Thanh Quý

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

344.         

Bàn thêm về cấu trúc “đi bao giờ” và “bao giờ thì”

Nguyễn Mạnh Tiến

Ngôn ngữ

345.         

Cần nghiêm túc trong cách nói, viết về tên gọi dân tộc H’Mông

Nguyễn Kiến Thọ

Văn nghệ Thái Nguyên

346.         

Thơ ca dân tộc Dao - những mạch nguồn phát triển

Nguyễn Kiến Thọ

Văn nghệ Thái Nguyên

347.         

Xây dựng, triển khai đào tạo trực tuyến học phần “Bản đồ học” trong các trường ĐHSP miền núi phía Bắc

Đỗ Vũ Sơn

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ năm

348.         

Mối quan hệ giữa dân số và phát triển Giáo dục, y tế tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Vũ Sơn

Hội thảo khoa học Địa lý học trong thời kì hội nhập

349.         

Nghiên cứu sự phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Hà Nam

Nguyễn Việt Tiến

Tuyển tập các báo cáo Hội thảo địa lý Đông Nam Á (SEAGA) lần thứ 10

350.         

“Cấu trúc của danh ngữ chứa định tố tính từ”

Nguyễn Thị Nhung

Kỉ yếu Ngữ học học toàn quốc 2009

351.         

Bản sắc văn hoá và sự tương tác không gian lãnh thổ giữa các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam

Dương Quỳnh Phương

Kỉ yếu hội thảo khoa học – Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Hà Nội.

 

352.         

Tổng quan kỹ thuật ôxy hóa pha lỏng ứng dụng trong xử lý nước thải.

Vũ Thị Hậu

Vũ Ngọc Duy

Cao Thế Hà

Hội nghị KH lần thứ sáu trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

353.         

 “Effect of excitation migration and upconversion in highly erbium-doped glass microsphere lasers”,

Pham Van Hoi, Bui Huy, Do Thuy Chi,

Journal Communications in Physics, Vol. 20, number 2 (2010)

354.         

Tục ngữ và ngôn ngữ báo chí

Ngô Thị Thanh Quý

Kỷ yếu hội thảo Ngôn ngữ trẻ 2010, trường ĐHKH XHNV

355.         

Acid based synthesis of erbium-doped colloidal SiO2 microspheres”, the first academic conference on natural science for master and phd. students from cambodia-laos-vietnam. Vientiane, Laos.23 – 27 March 2010

Do Thuy Chi , Pham Van Hoi , Pham Thu Nga , Pham Thai Cuong , Bui Huy

The first academic conference on natural science for master and phd. students from Cambodia-Laos-Vietnam. Vientiane, Laos.23 – 27 March 2010

356.         

 “Optical interference filter based on porous silicon”,

Bui Huy ,Pham Van Hoi, Nguyen Thuy Van, Pham Duy Long, Do Thuy Chi, Bui Trung Ninh and Do The Anh

The first academic conference on natural science for master and phd. students from Cambodia-Laos-Vietnam. Vientiane, Laos.23 – 27 March 2010

357.         

Nghệ An – Xiêng Khoảng biểu t­ượng sinh động của liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.

 Nghiêm Thị Hải Yến

Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam- Lào, Xiêng Khoảng

358.         

Phân tích đa hình gen Mc4R và GHRH của lợn đực rừng thái lan và con lai giữa đực rừng Thái Lan và nái địa phương Pác Nặm

Nguyễn Văn Nơi, Trần Văn Phùng, Trần Xuân Hoàn

Tạp chí Khoa học Chăn nuôi – Viện Chăn nuôi, 08/2010.

359.         

Nghiên cứu đa hình gen Mc4R, GHRH và khả năng sinh trưởng của lợn đực rừng Thái Lan và lợn nái địa phương Pác Nặm

Trần Văn Phùng, Trần Xuân Hoàn, Nguyễn Văn Nơi

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2010

360.         

Ảnh hưởng của việc giảm mức protein thô trên cơ sở cân đối một số axit amin thiết yếu đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn ngoại thương phẩm nuôi thịt

Lương Thị Hồng Vân

 

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 0866-7020)

361.         

Kết quả nghiên cứu sử dụng siêu phân bón NEB-26 để thâm canh cỏ VA -06 nuôi bò sữa tại Mộc Châu – Sơn La.

Lương Thị Hồng Vân

 

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 0866-7020

362.         

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp luacj đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

Lương Thị Hồng Vân

 

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn (ISSN 0866-7020

363.         

Ứng dụng mạng Hopfield trong việc giải lớp bài toán tối ưu tổ hợp

Lê Anh Tú,

Lê Việt Đức

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

364.         

Một kỹ thuật thu thập dữ liệu tự động trên Internet và dứng dụng

Phạm Việt Bình,

Nguyễn Văn Huân,

Đỗ Văn Đại

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

365.         

Một số phương pháp phân cụm dữ liệu

Lê Bá Dũng,

Trần Mạnh Tuấn

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

366.         

Mô hình chất lượng dịch vụ trong mạng Manet

Lê Khánh Dương,

Đỗ Đình Cường

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

367.         

Ứng dụng OTP (One Time Password) trong các giao dịch điện tử

Mai Văn Hoàn

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

368.         

Phương pháp Momen giải bài toán trường trên anten

Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

369.         

Sử dụng phương pháp học để thiết kế mẫu cho mạng Nổn tế bào CNN trong ứng dụng xử lý ảnh

Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

370.         

Phương pháp lặp giải bài toán không thuần nhất giữa phương trình Elliptic và phương trình song điều hòa

Vũ Vinh Quang,

Trương Hà Hải,

Đinh Như Ngọc

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

371.         

Phương pháp Monte carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp

Trần Thị Ngân,

Trần Mạnh Tuấn

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

372.         

Xây dựng bộ chương trình RC2009 giải số bài toán biên Elliptic với hệ số hằng

Trương Hà Hải,

Vũ Vinh Quang,

Nguyễn Thị Tuyển

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

373.         

Đánh giá mức tiêu thụ năng lượng cho giao thức định tuyến phân cấp cho mạng cảm biến không dây

Vũ Chiến Thắng,

Nguyễn Chấn Hùng

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

374.         

Kết quả xây dựng phần mềm Q_X_2010 tìm nghiệm các bài toán biên hỗn hợp

Vũ Vinh Quang,

Trần Thị Xuân

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

375.         

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác trên đất dốc ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái

Trương Tuấn Linh,

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

376.         

Xây dựng bảng điện tử ghép nối với máy tính

Lê Hùng Linh,Nguyễn Văn Tùng,Dương Chính Cương

Tạp chí KH & CN

ĐH Thái Nguyên

377.         

Vấn đề ổn định của mạng nơ ron tế bào CNN ứng dụng giải phương trình đạo hàm riêng.

Vũ Đức Thái

Tuyển tập hội thảo cơ điện tử toàn quốc lần thứ 5

378.         

Mô hình tối ưu hóa cơ cấu rung va đập RLC bằng phương pháp bề mặt chỉ tiêu

Nguyễn Văn Dự

Số 77-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

379.         

Lựa chọn chế độ cắt khi phay cứng SKD 61 bằng kỹ thuật bề mặt chỉ tiêu

Nguyễn Văn Dự

Tạp chí cơ khí Việt Nam

380.         

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trung học phổ thông

Đỗ Hoàng Ánh

Tạp chí Giáo dục ISSN 21896 0866 7476 (Bộ Giáo dục - đào tạo)

381.         

Ảnh hưởng của áp suất dòng khí trong bôi trơn làm nguội tối thiểu đến mòn, tuổi bền dụng cụ và nhám bề mặt gia công

Trần Minh Đức

Số 76-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

382.         

Đánh giá chất lượng bề mặt của thép ổ lăn SUJ2 khi mài bằng đá AL2O3 và đá CBN

Ngô Cường et all

Số 76-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

383.         

Nghiên cứu điều khiển tối ưu động học ngược cho robot cơ cấu 3 khâu phẳng

Nguyễn Hữu Công et all

Số 76-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

384.         

Thiết kế bộ điều khiển dựa trên thụ động(passivity-based) để điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

Đặng Danh Hoằng et all

Số 76-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

385.         

Điều khiển góc quấn sợi trên ống sợi composite và ảnh hưởng của góc quấn đến cơ tính của ống

Lê Hiếu Giang et all

Số 75-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

386.         

Đánh giá quá trình quá độ của các bộ quan sát trạng thái phi tuyến từ ví dụ ứng dụng

Nguyễn Văn chí et all

Số 75-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

387.         

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng

Nguyễn Hữu Công et all

Số 75-Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật

388.         

Hệ truyền động điện biến tần-động cơ cảm ứng 3 pha điều khiển trực tiếp mô men

Châu Tấn Đức et all

Tập 71-số 09
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

389.         

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hành vật lý đại cương cho sinh viên Trường ĐHKTCN Đại học Thái Nguyên

Kiều Thị Khánh

Tập 71-số 09
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

390.         

Phân tích chuyển vị trong dầm có vết nứt với độ cứng EI(x) và khối lượng m(x) phân bố ngẫu nhiên

Dương Thế Hùng

Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học xây dựng

391.         

Điều khiển phản hồi hai bậc tự do cho ổ đỡ từ

Nguyễn Như Hiển et all

Tập 69-số 07
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

392.         

Thiết kế hệ thống đăng ký, gọi khám tự động áp dụng cho các phòng khám

Nông Minh Ngọc et all

Tập 69-số 07
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

393.         

Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

Trần Anh Thắng

Tập 68-số 06
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

394.         

Mô phỏng dòng bao quanh mô hình máy bay sử dụng phương pháp tính toán động lực học dòng chảy trong hệ thống tọa độ cong theo biên

Nguyễn Văn Tuấn et all

Tập 68-số 06
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

395.         

Nghiên cứu điều khiển hệ thống gương mặt trời bằng đại số gia tử

Ngô Kiên Trung et all

Tập 68-số 06
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

396.         

Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trong quá trình thảo luận theo hướng tiếp cận hệ thống

Lê Thị Quỳnh Trang

Tập 67-Số5-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

397.         

Mô hình dầm liên tục chịu tải trọng động trong thiết kế và thi công xây dựng

Dương Thế Hùng et all

Tập 66-Số4-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên

398.         

Nghiên cứu hiệu quả của các bộ ổn định công suất cho máy phát điện đồng bộ kết nối lưới điện

Nguyễn Hiền Trung et all

Tập 64-Số2-Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên