Tin mới cập nhật

Sổ tay chất lượng

 
 

Lời giới thiệu

 

Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn, đó là sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sự giao lưu và hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Nhu cầu học tập tăng nhanh, thị trường lao động ngày càng đòi hỏi khắt khe khiến giáo dục phải tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, phải vươn lên tầm cao mới để đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Từ thách thức đó, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã không ngừng đổi mới và phát triển, đặc biệt trong công tác quản lý và cải cách các thủ tục hành chính. Năm 2015, ĐHTN đã quyết định vận hành và áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 nhằm từng bước chuẩn hoá theo các yêu cầu của Quốc tế.

Cuốn sách này là sản phẩm từ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan ĐHTN, được tổng hợp và biên soạn với những đóng góp quý báu của Lãnh đạo thuộc ban chỉ đạo đề án ISO ĐHTN và của Lãnh đạo các Ban chức năng và tương đương, đặc biệt là sự đóng góp của toàn thể cán bộ nhân viên khối cơ quan Đại học Thái Nguyên. Cuốn sách là cẩm nang đối với các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các cơ sở giáo dục, các cán bộ, giảng viên và những độc giả quan tâm đến hoạt động quản lý hành chính của cơ quan Đại học Thái Nguyên.

Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần I: Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 (Sổ tay chất lượng) tại Cơ quan ĐHTN, cuốn sách là một phần bắt buộc khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại ĐHTN, phần này giới thiệu tới độc giả  về HTQLCL và phạm vi áp dụng đối với HTQLCL trong giai đoạn 2015 đến nay tại cơ quan ĐHTN; Phần II: Giới thiệu văn bản pháp quy của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đại học vùng; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban chức năng và tương đương của ĐHTN; Các quy trình thực hiện các nhiệm vụ và chức năng được xây dựng từ việc áp dụng HTQLCL tại cơ quan ĐHTN. Qua cuốc sách này chúng tôi muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong cơ quan ĐHTN cũng như thấy được Quy trình thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đã được Giám đốc ĐHTN phê duyệt.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với hy vọng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng quản lý hành chính tại cơ quan Đại học Thái Nguyên và góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên.

 

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016

Tác giả

TS. Phạm Văn Hùng