Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2013-TN02-06 do ThS. Lê Xuân Hưng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 12-11-2018; 540 lần đọc

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý cho quá trình mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi

Mã số: ĐH2013-TN02-06

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Hưng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2222/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 13h30, ngày 16/11/2018 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thôn tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT