Tin mới cập nhật

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học mã số ĐH2016-TN01-03 do TS. Quách Thị Nga làm chủ nhiệm

Đăng ngày: 02-11-2018; 456 lần đọc

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống học liệu điện tử tiếng Trung sơ cấp cho sinh viên chuyên ngành ở Đại học Thái Nguyên

2. Mã số: ĐH2016-TN01-03

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Quách Thị Nga

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2064/QĐ-ĐHTN, ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian nghiệm thu: 9h30, ngày 08 tháng 11 năm 2018

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp Khoa - Giảng đường A - Khoa Ngoại ngữ

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây

Tin bài: Ban KHCN&MT