Tin mới cập nhật

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các Ban chức năng tuần từ 12/11 đến 18/11/2018 có sửa đổi, bổ sung lần 3

Đăng ngày: 13-11-2018; 1006 lần đọc

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 12/11 ĐẾN 18/11/2018 CÓ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Hai

Ngày

12/11/2018

8h00

Làm việc với Đoàn công tác của Đại học Đà Nẵng về công tác Pháp chế, Thi đua - Khen thưởng.

- Đoàn công tác của ĐH Đà Nẵng.

- Đại diện Ban Giám đốc, Ban Pháp chế và Thi đua ĐHTN.

Phòng họp 3

Giám đốc ĐHTN

Ban PC&TĐ

8h00

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018.

- Theo Quyết định số 2185/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH CNTT&TT

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

S:9h00

C: 13h30

Hội thảo tổng kết khóa AASC6 – Quản trị và lãnh đạo trong trường Đại học.

- Chương trình Aus4skills

- Học viên khóa AASC6 từ ĐHTN và trường Đại học Nông lâm - ĐHTN

Phòng họp TTHL&CNTT

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban HTQT

9h00

Làm việc với cố vấn chương trình Aus4skills tại Việt Nam.

- Cố vấn chương trình Aus4skills tại Việt Nam

- ĐHTN: Ban Giám đốc, Ban HTQT.

Phòng họp – nhà T1B

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban HTQT

10h00

Làm việc với đoàn công tác trường ĐH Queensland – Úc.

- Đoàn công tác của trường ĐH Queensland – Úc.

- ĐHTN: Ban Giám đốc, Ban HTQT

Phòng họp – nhà T1B

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban HTQT

14h30

Họp Chi bộ Ban Đào tạo

- Toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Ban Đào tạo.

Phòng họp 1

Bí thư

Chi bộ

Ban Đào tạo

15h30

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Ban Đào tạo.

- Toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Ban Đào tạo.

Phòng họp 1

Bí thư

Chi bộ

Ban Đào tạo

Thứ Ba

Ngày

13/11/2018

S:8h30

C: 13h00

Hội thảo tổng kết khóa AASC6 – Quản trị và lãnh đạo trong trường Đại học.

- Đại biểu mời.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban TCCB, Ban KHCN&MT, Ban HTQT;

- Đại diện lãnh đạo trường Đại học KTCN, trường Đại học CNTT&TT.

 - Đại diện học viên khóa AASC1, 2; toàn thể học viên khóa AASC6 của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm.

Phòng họp TTHL&CNTT

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban HTQT

15h30

Làm việc với ĐSQ Úc và chương trình Aus4skills tại Việt Nam.

- Đại sứ quán Úc và chương trình Aus4skills tại Việt Nam

- ĐHTN: Ban Giám đốc, Ban HTQT

Phòng họp – nhà T1B

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban HTQT

Thứ Tư

Ngày

14/11/2018

8h00

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018.

- Theo Quyết định số 2185/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH KT&QTKD

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

15h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên mở rộng.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN.

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHTN.

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở.

Phòng họp trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Năm

Ngày

15/11/2018

10h00

Bàn về việc thực hiện hợp đồng xây lắp nhà học đa dụng - trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban QLDAXD ĐHTN

- Đại diện công ty CP TVXD Bắc Thái

- Lãnh đạo công ty CP Bạch Đằng 5

Phòng họp 2

Giám đốc ĐHTN

Ban Cơ sở vật chất

Thứ Sáu

Ngày

16/11/2018

8h00

Kiểm tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018.

- Theo Quyết định số 2185/QĐ-ĐHTN ngày 23/10/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Khoa

Ngoại ngữ

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

9h00

Gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018) và trao Giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc của Hội CGC Khối Cơ quan ĐHTN.

- Đại biểu mời: Có Giấy mời riêng

- Toàn thể Hội viên.

Phòng họp 1

Chủ tịch HCGC Khối Cơ quan

Văn phòng

10h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

Phòng họp 3

Bí thư

Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

14h00

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư của Đại học Thái Nguyên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

(Hoãn buổi gặp mặt)

- Theo Giấy mời riêng.

Hội trường UBND

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng

14h00

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ Mã số B2016-TNA-03.

- Theo Quyết định số 4621/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng họp Nhà T1B

Chủ tịch

Hội đồng

Ban KHCN&MT

Thứ Bảy

Ngày

17/11/2018

8h00

Giám đốc ĐHTN dự lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (1898-2018).

- Giấy mời riêng

Hội trường tầng 3 - Trường ĐHCN HN

Ban

Tổ chức buổi Lễ

Văn phòng

Chủ Nhật

Ngày

18/11/2018

 

 

 

 

 

 

Tin bài: Văn phòng