Tin mới cập nhật

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”

Đăng ngày: 10-11-2017; 1661 lần đọc
 

Sáng 10/11, Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” do PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra, khảo sát đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc”  do Đại học Thái Nguyên chủ trì. Dự buổi làm việc có GS.TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tham gia đề tài.

 

Đoàn kiểm tra và các thành viên của Đề tài tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, chủ nhiệm đề tài và TS. Cao Thanh Long – Thư ký đề tài báo cáo nhanh tình hình thực hiện đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc” . Đề tài có thời gian thực hiện là 24 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2016 đến 31/12/2017 với tổng kinh phí là 6,5 tỷ đồng.

 

Hiện nay, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các nội dung công việc như: nghiên cứu công nghệ sản xuất thanh nhiên liệu sinh khối từ bã mía tại các công ty Mía đường Tây Bắc; nghiên cứu thiết kế dây chuyền sản xuất thanh nhiên liệu sinh khối từ bã mía và mùn cưa các loại sinh khối khác ở vùng Tây Bắc; nghiên cứu thiết kế quá trình công nghệ chế tạo và chế tạo dây chuyền sản xuất thanh nhiên liệu sinh khối từ bã mía vùng Tây Bắc có công suất 2 tấn/giờ; tiến hành Hội thảo khoa học; đăng ký sở hữu trí tuệ một số kết quả của đề tài…

 

Cụ thể, đã có 36 hạng mục công việc của đề tài đã được hoàn thành, trong đó, về sản phẩm thực tế đã chế tạo thành công 02 sản phẩm khoa học: hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối từ mùn cưa và bã mía cũng đã hoàn thiện 80%. Bên cạnh đó, về sản phẩm đào tạo, đề tài đã tham gia đào tạo 02 nghiên cứu sinh đang chuẩn bị bảo về chuyên đề (01 NCS chuyên ngành tự động hóa và 01 NCS chuyên ngành công nghệ chế tạo máy) và 02 học viên thạc sĩ đang hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn. Đồng thời, đã đăng tải 05 bài báo trong nước, 02 bài báo quốc tế, đã đăng ký sở hữu trí tuệ 02 sản phẩm của đề tài.

 

Đoàn kiểm tra và các thành viên của Đề tài khảo sát thực tế sản phẩm của Đề tài

 

Ngoài ra, đề tài đã hoàn thành và nộp báo cáo 02 đợt kiểm tra của Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc với kết quả sản phẩm ứng dụng đạt trên 80% khối lượng đề tài. Kết quả được đánh giá tốt và Ban chủ nhiệm Chương trình cho phép giải ngân để thực hiện đề tài theo tiến độ.

 

Thay mặt Ban Chỉ đạo chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013 – 2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn đã đánh giá cao các kết quả nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện được trong thời gian qua.

 

Đoàn kiểm tra và các thành viên của Đề tài khảo sát thực tế sản phẩm của Đề tài

 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, đây là một đề tài lớn, sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế của vùng Tây Bắc, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhóm thực hiện đề tài cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi tới các địa phương, doanh nghiệp trong cả nước để cùng đồng hành trong việc sản xuất, chế tạo sản phẩm khoa học cũng như tiếp nhận thị trường đầu ra do các sản phẩm tạo ra./.

 
Tin bài: Thanh Loan – TNU Media